Vakantieperioden en vrije dagen


SCHOOLJAAR 2019-2020

Eerste trimester:

 • de lessen hervatten op maandag 2 september
 • maandag 30 september : lokale verlofdag
 • herfstvakantie : van maandag 28 oktober tot en met vrijdag 1 november
 • maandag 11 november : Wapenstilstand
 • woensdag 20 november : pedagogische studiedag
 • kerstvakantie : van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari

Tweede trimester:

 • woensdag 5 februari : pedagogische studiedag
 • krokusvakantie : van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari
 • dinsdag 24 maart : lokale verlofdag
 • paasvakantie : van maandag 6 april tot en met vrijdag 17 apri

Derde trimester:

 • vrijdag 1 mei : Dag van de Arbeid
 • woensdag 20 mei : pedagogische studiedag
 • donderdag 21 en vrijdag 22 mei : Hemelvaartsdag en dag nadien
 • maandag 1 juni : Pinkstermaandag
 • dinsdag 30 juni : de laatste schooldag eindigt ‘s middags
 • de zomervakantie begint op woensdag 1 juli

De Vlaamse regering heeft een algemene vakantieregeling vastgelegd. Deze moet bekeken worden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan de regelgeving. Ook kan de minister steeds bij ministeriële omzendbrief bepaalde afwijkingen toestaan.

Deze regeling kan u hier nalezen” “