Vakantieperioden en vrije dagen Vondel, Kleutersbaan en Kasteelstraat 2021-2022


Schooljaar 2021-2022

Eerste trimester:

 • de lessen hervatten op woensdag 1 september
 • maandag 4 oktober: lokale verlofdag
 • woensdag 20 oktober: pedagogische studiedag
 • herfstvakantie: van maandag 1 november tot en met zondag 7 november
 • donderdag 11 november: Wapenstilstand
 • kerstvakantie: van maandag 27 december tot en met zondag 9 januari

Tweede trimester:

 • woensdag 2 februari: pedagogische studiedag
 • krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en met vrijdag 6 maart
 • maandag 28 maart: lokale verlofdag
 • paasvakantie: van maandag 4 april tot en met zondag 17 april
 • maandag 18 april: vrijaf Paasmaandag

Derde trimester:

 • woensdag 25 mei: pedagogische studiedag
 • donderdag 26 en vrijdag 27 mei: Hemelvaartsdag en brugdag
 • maandag 6 juni: Pinkstermaandag
 • donderdag 30 juni : de laatste schooldag eindigt ‘s middags
 • de zomervakantie begint op vrijdag1 juli