Hoe ziet een schooldag eruit?


LESUREN

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
 • 30u. – 10.10u.: les
 • 10u. – 10.30u.: speeltijd
 • 30u. – 11.45u.: les
 • 45u. – 12.55u.: middagpauze
 • 55u. – 14.10u.: les
 • 10u. – 14.35u.: speeltijd
 • 35u. – 15.25u.: les
 • woensdag:
 • 30u. – 10.35u.: les
 • 35u. – 10.50u.: speeltijd
 • 50u. – 12.05u.: les

Deze klasuren gelden voor de 3 vestigingen (Vondel – Kasteelstraat – Kleutersbaan).

VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG

De voor– en naschoolse opvang wordt in eigen beheer georganiseerd door de vzw KORHA.

Er wordt voor– en naschoolse opvang voorzien in alle vestigingsplaatsen.

Voor meer informatie kan u terecht bij de coördinator: mevr. Hilde Hellinckx, hilde.hellinckx@korha.be.

Openingsuren:                  ‘s morgens:                        7.00u. tot 8.15u.

‘s avonds:                           15.45u. tot 18.00u.

woensdagnamiddag:     12.15u. tot 18.00u.

! De school voorziet gratis toezicht vanaf 8.15u. en na school tot 15.45u., woensdag tot 12.15u..

Kinderen die voor 8.15u. de school betreden, zijn verplicht om naar de voorschoolse opvang te gaan.  Idem wanneer kinderen na 15.45u. op de speelplaats zijn, zij dienen zich naar de naschoolse opvang te begeven.

De leerlingen hebben voor en na de uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

BETREDEN VAN DE SCHOOLGEBOUWEN

Door de coronamaatregelen mogen wij geen ouders toelaten in het schoolgebouw.  Draag steeds een mondmasker bij het brengen of ophalen van uw kind.  Wij vragen aan de ouders om zich strikt aan deze maatregel te houden.

Afspraken vestiging Vondel:

  • De poort aan de Leide is de toegangspoort voor alle kinderen van de lagere school.
  • Tussen 7.00u. en 8.15u. gaan de leerlingen naar de voorschoolse opvang in de refter van de school.
  • Vanaf 8.15u. – 8.30u.:  Ouders brengen hun kind tot aan de poort Leide (ingang lagere school).  Gelieve het afscheid zo kort mogelijk te houden.  Hou voldoende afstand en heb respect voor de wachtrijen aan de poort.
  • Kinderen die ‘s middags naar huis gaan, mogen tussen 11.45u. en 11.55u. aan de poort Leide opgewacht worden.  Om 12.55u. starten de lessen opnieuw en gaat de poort vanaf 12.50u. eventjes open. De leerlingen eten samen met hun juf of meester in de klas.
  • Na schooltijd tussen 15.25u. en 15.45u. (woensdag vanaf 12.05u.) mogen de kinderen aan de poort afgehaald worden.  Hou voldoende afstand en heb respect voor de wachtrijen bij het ophalen van uw kinderen.
  • Wie met de fiets komt, mag zijn fiets in het fietsenrek van de lagere school plaatsen (hoek van de speelplaats).  Fietsen worden best voorzien van een veiligheidsslot tegen diefstal. Er wordt aangeraden om loszittende onderdelen te verwijderen.  De school is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen of diefstal.  Fietsen binnen het schoolterrein is verboden.
  • Rijen na schooltijd (enkel in vestiging Vondel):
   • Voor de kinderen van de lagere school Vondel zijn er ‘s avonds en op woensdagmiddag 3 rijen:                                              Parklaan tot aan het station van Halle – Meiboom – Servaisacademie – Grote Markt – Beestenmarkt – rode lichten Carrefour Zwembad Sportoase**

                        **Een andere mogelijkheid is om te parkeren in de buurt van het zwembad.  De leerlingen verzamelen aan het plein voor het zwembad.

Voor alle rijen geldt het volgende principe:

Als er bij het eindpunt of afgesproken afhaalpunt van de rij geen ouder aanwezig is, dan gaan de kinderen terug mee

naar de naschoolse opvang op school.  Een uitzondering wordt gemaakt voor de kinderen die na schriftelijk

toestemming van de ouders zelfstandig hun weg verder zetten naar bv. de Servaisacademie of zelfstandig de bus nemen.

 • Vanaf 15.45u. tot 18.00u. (woensdag vanaf 12.15u.) gaan de kinderen naar de naschoolse opvang (vzw Korha).  Deze gaat door in de refter van de school.  U mag dan wel de school betreden om naar de ingang van de refter te gaan.  U drukt daar op de bel en uw kind zal zelf naar buiten komen.

Afspraken vestiging Kasteelstraat (aangepast wegens verbouwingen Kasteelstraat):

Kleuters:

 •  Tussen 7.00u. – 8.15u.: Ouders komen met hun kind naar de blauwe deur (hoofdingang van de school).  Daar worden de kleuters verwelkomd door de mensen van de naschoolse opvang.
 • Vanaf 8.15u. – 8.30u.:
  • Onthaal- en 1ste kleuterklas: Ouders komen met hun kind naar de blauwe deur, vanaf daar worden de kleuters door enkele juffen begeleid naar hun klasje.
  • 2de en 3de kleuterklas: Ouders komen met hun kind naar de blauwe deur, vanaf daar worden de kleuters door enkele juffen begeleid naar de kleuterspeelplaats
 • Na schooltijd tussen 15.25u. – 15.45u. (woensdag vanaf 12.05u.):
  • Onthaal en 1ste kleuterklas: Ouders wachten hun kind op aan de blauwe deur met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
  • 2de en 3de kleuterklas: Ouders halen hun kleuter op aan de klascontainer op het Chiroplein. Wij vragen u te wachten voor de klasdeur met respect voor veiligheidsmaatregelen.
 • Vanaf 15.45u. tot 18.00u (woensdag vanaf 12.15u.) worden de kleuters begeleid naar de refter waar ze worden opgevangen door de mensen van de naschoolse opvang (vzw Korha).  U belt aan (blauwe deur) en wacht tot de toezichter uw kind naar u toe brengt.
 • Kinderen die ‘s middags naar huis gaan:
  • Onthaal en 1ste kleuterklas: aanbellen aan de blauwe deur
  • 2de en 3de kleuterklas: aanmelden aan de klasdeur van de containerklassen op het Chiroplein.
   Om 12.55u. starten de activiteiten opnieuw in de klas.

Lagere school:

 •  Tussen 7.00u. en 8.15u. gaan de leerlingen naar de voorschoolse opvang in de refter (blauwe deur).
 • Na 8.15u. gaan de leerlingen binnen langs de blauwe deur en gaan ze rechtstreeks naar hun klas.
 • Na schooltijd van 15.25u. tot 15.45u. (woensdag vanaf 12.05u.):
  • 1ste en 2de leerjaar: Ouders wachten hun kind op aan de blauwe deur met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
  • 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen wachten onder begeleiding van hun leerkracht op de speelplaats aan de ingang van het “Vergeetmenietje”
 • Vanaf 15.45u. tot 18.00u (woensdag vanaf 12.15u.) gaan de leerlingen naar de naschoolse opvang (vzw Korha) in de refter.  U belt aan (blauwe deur) en u wacht tot de toezichter uw kind naar u toe brengt.
 • Fietsen worden in het fietsenrek geplaatst en worden best voorzien tegen diefstal.  Er wordt aangeraden om loszittende onderdelen te verwijderen.  De school is niet verantwoordelijk  voor eventuele beschadigingen of diefstal.  Fietsen binnen het schoolterrein is verboden.

Afspraken vestiging Kleutersbaan:

 • Tussen 7.00u. en 8.15u. worden de kleuters opgevangen in de blauwe opvangklas.  Deze bevindt zich achteraan het gebouw.  U gaat links van het gebouw naar de buitendeur van de blauwe klas.
 • Van 8.15u. tot 8.30u. mag u uw kleuter rechtstreeks naar zijn/haar klas brengen.  Elke klas heeft een buitendeur, wij vragen u enkel deze te gebruiken en niet via de hoofdingang te gaan.  De klasjuf is aanwezig om uw kleuter te verwelkomen.
 • Na schooltijd tussen 15.25u. en 15.45u. (woensdag vanaf 12.05u.) kan je jouw kind afhalen in de eigen klas (steeds via de buitendeur).  We vragen je vriendelijk om buiten te wachten tot de bel gaat met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
 • Vanaf 15.45u. tot 18.00u. (woensdag vanaf 12.15u.) gaat de naschoolse opvang opnieuw door in de blauwe opvangklas.  U gaat links van het gebouw naar de buitendeur van de blauwe klas.
 • Kinderen die ‘s middags naar huis gaan, mogen om 11.45u. opgehaald worden in de klas (via de buitendeur).   Om 12.55u. starten de activiteiten opnieuw in de klas.
 • Als je te laat bent, vragen we om aan te bellen totdat iemand de deur komt open doen.
 • Voor de veiligheid van onze kinderen, vragen wij om het schoolterrein niet op te rijden en de in–en uitrit van de buren te respecteren. De parking is uitsluitend voor het personeel.

In de onmiddellijke schoolomgeving rekenen we op het correct naleven van de verkeersregels. De ouders vervullen immers een voorbeeldfunctie bij het brengen en het afhalen van hun kinderen aan de schoolpoort.

Voor alle vestigingen:

Uw kinderen zijn verzekerd op de weg naar school en naar huis, doch voor de kortste veilige weg tussen huis en school en binnen een redelijke tijd voor en na klastijd of bewaking.  Laat uw kinderen dus ook niet onbewaakt op de speelplaats spelen voor of na klastijd.