Hoe ziet een schooldag eruit?


De lessen starten om 8.30 u. De schoolpoort wordt ‘s morgens geopend om 7.00 u.

LESUREN

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
  • 8.30 – 10.10 u. : les
  • 10.10 – 10.30 u.: speeltijd
  • 10.30 – 11.45 u.: les
  • 11.45 – 12.55 u.: refter + speeltijd
  • 12.55 – 14.10 u.: les
  • 14.10 u. – 14.35 u.: speeltijd
  • 14.35 – 15.25 u.: les
 • woensdag:
  • 8.30 – 10.35 u.: les
  • 10.35 – 10.50 u.: speeltijd
  • 10.50 – 12.05 u.: les

Deze klasuren gelden voor de 3 vestigingen (Vondel – Kasteelstraat – Kleutersbaan).

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

De voor– en naschoolse opvang wordt in eigen beheer georganiseerd door de vzw KORHA.
Er wordt voor– en naschoolse opvang voorzien in alle vestigingsplaatsen.
Voor meer informatie kan u terecht bij de coördinator: mevr. Marleen Wauters, marleen.wauters@korha.be.

Openingsuren:

‘s morgens: 7.00 u. tot 8.10 u.
‘s avonds: 15.45 u. tot 18.00 u.
woensdagnamiddag: 12.15 u. tot 18.00 u.

! De school voorziet gratis toezicht vanaf 8.10 uur en na school tot 15.45 uur, woensdag tot 12.15 uur.
Kinderen die voor 8.10 uur de school betreden, zijn verplicht om naar de voorschoolse opvang te gaan. Idem wanneer kinderen na 15.45 uur op de speelplaats zijn, zij dienen zich naar de naschoolse opvang te begeven.

BETREDEN VAN DE SCHOOLGEBOUWEN

1) Afspraken vestiging Vondel:

 • De grijze poort aan de Leide is de toegangspoort voor alle kinderen van de lagere school.
 • Ouders van de lagere school nemen afscheid achter de witte lijn (aan de poort Leide). Gelieve het afscheid zo kort mogelijk te houden. Zo ontstaan er geen files tussen de 2 poorten en kan de leerkracht die toezicht doet het overzicht over alle kinderen behouden.
 • Kinderen die ‘s middags naar huis gaan, mogen tussen 11.45 uur en 11.55 uur aan de poort Leide opgewacht worden. Om 12.55 uur starten de lessen opnieuw en gaat de poort vanaf 12.50 uur eventjes open.
 • De leerlingen eten samen met hun juf of meester in de klas.
 • Tussen 15.25 uur en 15.45 uur mogen de kinderen onder het afdak afgehaald worden.
 • Wie met de fiets komt, mag zijn fiets in de fietsenstalling van het secundair plaatsen en langs deze poort binnen gaan. Fietsen worden best voorzien van een veiligheidsslot tegen diefstal. Er wordt aangeraden om loszittende onderdelen te verwijderen. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen of diefstal. Fietsen binnen het schoolterrein is verboden.

Rijen na klastijd (enkel in vestiging Vondel)

Voor de kinderen van de lagere school Vondel zijn er ‘s avonds en op woensdagmiddag 4 rijen:

 • Parklaan tot aan het station van Halle
 • Meiboom – Servaisacademie – Grote Markt – Beestenmarkt – rode lichten Carrefour
 • Parklaan – Post – Parking Dreamland*

*Gezien de huidige verkeerssituatie in Halle hebben de ouders via deze rij de mogelijkheid hun wagen te parkeren op de parking van Dreamland om daar hun kind(eren) op te halen. Indien er onduidelijkheid is over het afhalen of indien een ouder niet tijdig aanwezig is, worden de kinderen veilig terug begeleid naar de naschoolse opvang op school.

 • Zwembad Sportoase**

**Een andere mogelijkheid is om te parkeren in de buurt van het zwembad. De leerlingen verzamelen aan het plein voor het zwembad.

2) Afspraken vestiging Kasteelstraat:

Kleuters:

 • Voor 8u.10 gaan de kleuters binnen langs de blauwe deur en zo naar de voorschoolse opvang in de refter.
 • Kleuters die na 8u.10 toekomen worden door de ouders via de blauwe deur en door de refter naar de kleuterspeelplaats begeleid.
 • Na school komen de kleuters met de juf naar de speelplaats van de lagere school. Ouders betreden de speelplaats lagere school via de blauwe poort en wachten achter de witte lijn.
 • Kleuters die naar de opvang gaan, blijven op de kleuterspeelplaats.
 • Kinderen die ‘s middags naar huis gaan, mogen om 11u.45 opgehaald worden in de klas
 • Om 12u.55 starten de activiteiten opnieuw in de klas.

Lagere school:

 • Voor 8u.10 gaan de leerlingen naar de voorschoolse opvang in de refter.
 • Na 8u.10 gaan de leerlingen binnen langs de blauwe poort en blijven daar op de speelplaats.
 • Na school gaan de leerlingen naar de speelplaats en wachten de ouders achter de witte lijn aan de blauwe poort.
 • Leerlingen die naar de opvang gaan, gaan naar de kleuterspeelplaats.
 • Fietsen worden in het fietsenrek geplaatst en worden best voorzien tegen diefstal. Er wordt aangeraden om loszittende onderdelen te verwijderen. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen of diefstal. Fietsen binnen het schoolterrein is verboden.

3) Afspraken vestiging Kleutersbaan (de Buiteling):

 • Tussen 7u.00 en 8u.10 worden de kleuters opgevangen in de blauwe opvangklas.
 • Op het einde van de klasdag vragen we je vriendelijk om buiten te wachten tot de bel gaat. Tussen 15.25 en 15.45 uur kan je jouw kind afhalen in de eigen klas, op woensdag is dit tussen 12.05 en 12.15 uur.
 • Na schooltijd van 15u.45 tot 18u.00 gaat de naschoolse opvang opnieuw door in de blauwe klas, op woensdag vanaf 12u.15.
 • Kinderen die ‘s middags naar huis gaan, mogen om 11u.45 opgehaald worden in de klas. Om 12u.55 starten de activiteiten opnieuw in de klas.
 • Als je te laat bent, vragen we om aan te bellen totdat iemand de deur komt open doen.
 • Voor de veiligheid van onze kinderen, vragen wij om het schoolterrein niet op te rijden en de in– en uitrit van de buren te respecteren. De parking is uitsluitend voor het personeel.
 • In de onmiddellijke schoolomgeving rekenen we op het correct naleven van de verkeersregels. De ouders vervullen immers een voorbeeldfunctie bij het brengen en het afhalen van hun kinderen aan de schoolpoort.

” “