Start schooljaar 2020-2021


29 augustus 2020
Volgende week start een nieuw schooljaar. Jammer genoeg moeten we hierbij nog steeds rekening houden met de richtlijnen betreffende COVID-19. Hierin blijven veiligheid, aandacht voor leerlingen en de ouders onze belangrijkste uitgangspunten. Het verloop van deze pandemie voorspellen blijft onmogelijk. Daarom werden vanuit de overheid 4 scenario’s uitgewerkt. Elk met hun eigen kleurcode, afspraken en regels. Alle info hierover kan geraadpleegd worden via onderstaande link: https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Scenarios_basisonderwijs.pdf Hieronder vinden jullie de wijze terug waarop we het schooljaar zullen organiseren. Dit doen we volgens de wettelijke voorschriften (momenteel starten we in code geel).

Terug