Welkom


Help op fluo top!

Ook onze school doet mee.

Dapper Stapper

De Oudervrienden HHC Vondel & Kleutersbaan werkten in samenwerking met de Scouts Sint-Rochus 3 wandelingen uit voor jong en oud.

Naschoolse opvang

Middagsport op school

Vanaf dit schooljaar zal elke klas van de lagere school de kans krijgen om tijdens een aantal middagen te gaan sporten met de klas. Deze momenten worden georganiseerd door onze turnjuf en -meester.
Wil je graag weten welke sporten aan bod kwamen? Hou dan zeker de pagina van je klas in het oog.

Leerplicht in de 3de kleuterklas

Start van het nieuwe schooljaar

Volgende week start een nieuw schooljaar. Jammer genoeg moeten we hierbij nog steeds rekening houden met de richtlijnen betreffende COVID-19. Hierin blijven veiligheid, aandacht voor leerlingen en de ouders onze belangrijkste uitgangspunten.

Het verloop van deze pandemie voorspellen blijft onmogelijk. Daarom werden vanuit de overheid 4 scenario’s uitgewerkt. Elk met hun eigen kleurcode, afspraken en regels. Alle info hierover kan geraadpleegd worden via onderstaande link:

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Scenarios_basisonderwijs.pdf

Hieronder vinden jullie de wijze terug waarop we het schooljaar zullen organiseren. Dit doen we volgens de wettelijke voorschriften (momenteel starten we in code geel).


Zill