In de kijker


In naam van het Inrichtend Comité Annuntiaten Heverlee, het schoolteam en de directie van het Heilig-Hart&College, basisschool Vondel, nodigen wij u uit op de feestelijke opening van ons nieuw schoolgebouw: ‘KLEUTERSBAAN’

Deze opening zal plaatsvinden op vrijdag 24 januari 2020.
Wij verwelkomen ouders en omwonenden graag vanaf 15.30 tot 17.30 uur.
Officiële genodigden zijn welkom vanaf 18 uur.
Wij hopen u met enthousiasme te mogen ontvangen.

Herinnert u zich nog onze Vastenactie van vorig jaar? We zamelden geld in voor Mpokolo-Congo van pater Ivo Vanvolsem. Wel, we kregen deze week een hartverwarmend bericht binnen. Leest u even mee?