Vakantiekalender


   VA K A N T I E K A L E N D E R

2019-2020

1ste trimester

2 september 2019                                                     start van de lessen om 8.35

30 september 2019                                                                       lokale verlofdag

28 oktober 2019- 1 november 2019                                         herfstvakantie

11 november 2019                                                                        wapenstilstand

20 november 2019                                                              pedagogische studiedag

23 december 2019- 3 januari 2020                                          kerstvakantie

2de trimester

19 februari 2020                                                                 pedagogische studiedag

24 februari 2020- 28 februari 2020                                          krokusvakantie

23 maart 2020                                                                                  lokale verlofdag

6 april 2020 –17 april 2020                                                           paasvakantie

3de trimester

1 mei 2020                                                                                   feest van de arbeid

20 mei 2020                                                                          pedagogische studiedag

21 mei 2020                                                                                      Hemelvaartsdag

22 mei 2020                                                                                      brugdag

1 juni 2020                                                                                       Pinkstermaandag

30 juni 2020                                                      school eindigt ’s middags om 12.10

Nu reeds te noteren

6 september  2019                klassikaal oudercontact                                           

15 of 16 november 2019                                herfstmarkt of pannenkoekenfeest

(onder voorbehoud)

1 mei 2020                                                                                        eerste communie

17 mei 2020                                                                                       vormsel

” “