Ouderraad


De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.

De ouderraad heeft een brugfunctie: zorg om de kinderen en bereidheid om in samenspraak met directie en leerkrachten zo goed mogelijk in te gaan op de noden en de vragen die in onze school leven.

Contactgegevens :

de voorzitter:      Dhr. Marc Van Overstraeten

E-mail:                 ouderraad@st-steven.be