Schoolbestuur


logo zusters annuntiaten heverlee

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Onze school behoort tot de inrichtende macht  Zusters Annuntiaten van Heverlee:

Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten vzw 

Naamsesteenweg 355   – 3001 Heverlee

Dagelijks bestuur : Piet Ketele – voorzitter

Els Claes