Scholengemeenschap


Vanaf het schooljaar 2020-2021 werd er een scholengemeenschap opgericht waarvan de hierna vermelde scholen deel uitmaken :
– Vrije Basisschool Jan Ruusbroec
– Vrije Basisschool Sint-Stevens
– Vrije Basisschool De Hoek
– Vrije Basisschool Sint-Lutgardis
– Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouwinstituut
– Vrije Basisschool Harten Troef
– Vrije Basisschool Spring int veld
– Vrije Basisschool Heilig-Hart&College Halleweg
– Vrije Basisschool Heilig-Hart&College Vondel
– Vrije Basisschool Heilig-Hart&College Handbooghof

Deze scholengemeenschap wordt genoemd
Administratieve zetel : Vondel 41 – 1500 Halle
Coördinerend directeur : Lander Van Medegael
De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden.