Schoolraad


Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

 

De pedagogische raad

 • Jan-Pieter Delcour (beleidsmedewerker)
 • Lien Verlooy
 • Sandie Neuteleers (reserve)
 • Inge Cornelis
 • Lieve Brisaert (reserve)

 

De lokale gemeenschap:

 • Stan Bulté
 • Godelieve Vandroogenbroeck
 • Yo Speltens
 • Rita Donvil (reserve)

 

De ouderraad:

 • Marc Van Overstraeten
 • Mina Labsir
 • Nicolas Rousseau
 • Yannick Foucart (reserve)
 • Joke Boelen (reserve)

 

 

De schoolraad wordt telkens verkozen voor 4 jaar. De huidige schoolraad werd opgestart in  juni 2019.

 

 

” “