Activiteiten


Pastoraal op school

Het ‘GO-team’, bestaande uit leerkrachten die de pastoraal een warm hart toedragen en leerlingen die zin hebben om mee initiatieven te ontplooien, denkt na over de christelijke spiritualiteit in het schoolleven van elke dag.

Vanuit evangelische waarden geeft het team impulsen tot een goede leefsfeer op school. De aandachtspunten zijn: gemeenschapsvorming, verbondenheid op school, respect voor de waarde van elke persoon, de solidariteit met de zwakke mens bij ons en wereldwijd, bezinning en gebed.

Leefdagen

De ‘leefdagen’, een tweedaagse per klas, zijn een traditie in het programma van de zesdejaars. Via individuele opdrachten en groepsvormende activiteiten wordt stilgestaan bij persoonlijkheidsvorming, studiekeuze, toekomst en samenleving. Daarnaast krijgt de klas de kans om als leefgemeenschap samen te zijn. Koken en een sportieve activiteit bieden mogelijkheden om mekaar anders en beter te leren kennen. De leefdagen geven ruimte aan wat op een gewone schooldag moeilijk aan bod kan komen. De begeleiding gebeurt door de leerkrachten en/of externe begeleiders.

Youca

Onder het motto ‘Klop eens een dagje voor het Zuiden’ gaan de leerlingen een dag werken. Het loon van deze werkdag gaat naar een goed doel.

Voorbereiding toelatingsexamens geneeskunde/tandheelkunde

Onze school voorziet al jaren in de begeleiding en opvolging van leerlingen die zich willen
voorbereiden op deze toelatingsexamens.
Genteresseerde leerlingen kunnen nog hun naam doorgeven aan mevrouw De Coster. Zij zal hen op de hoogte brengen van de ondersteunende initiatieven binnen de school.

Danslessen en galabal

Elk jaar organiseren we voor de leerlingen van het laatste jaar van het H.-Hart&College een reeks van danslessen. De bedoeling van onze danslessen is jonge mensen op een stijlvolle manier te leren bewegen op muziek en ze de basispassen van de cha-cha-cha, tango, wals en rock aan te leren. Deze lessen worden verzorgd door de heer Freddy Mathyssen en mevrouw Volckaert.

Naschoolse sport

Sinds enkele jaren werken wij samen met de Sportdienst en sportclubs van de stad Halle en met de collega’s L.O. van andere Halse scholen om de leerlingen elke maand een woensdagnamiddag te laten sporten.

Voor inschrijvingen en verdere informatie kunnen de leerlingen bij hun leerkracht L.O. terecht.

Ook dit jaar hopen wij op een massale opkomst en vragen wij alle ouders hun zoon of dochter zoveel mogelijk aan te zetten hieraan deel te nemen.

2daagse BVL

De tweedaagse uitstap voor BVL wordt door de school georganiseerd om de band tussen de leerlingen te versterken. De geplande activiteiten sluiten aan bij de lessen. Op het programma staan: leefsleutels, een bosspel, creatieve activiteit, quiz, film, zang en dans, …

Joke Day

jokeday

Onze laatstejaars vieren hun laatste 100-dagen met een groot feest. De organisatie is in handen van de leerlingen: zij zorgen voor ontbijt op school, een stadsspel, een dansje, originele kostuums, ….

’s Avonds sluiten we af met een fuif. De opbrengst wordt jaarlijks geschonken aan het goede doel.