Studierichtingen 2e graad


Op het einde van de eerste graad moet je opnieuw een keuze maken. De beslissing die je nu neemt, is wel zeer belangrijk: die keuze geldt in principe voor twee schooljaren. Je denkt daarbij best ook al aan de verdere mogelijke studierichtingen in de 3e graad.

Doorheen de observerende en oriënterende eerste graad krijgen leerlingen een scherper inzicht in hun eigen mogelijkheden en interesses. Op basis daarvan formuleert de klassenraad een advies m.b.t. de tweede graad.

Met het oog op een goede oriëntering/advisering is inzicht in de profilering van studierichtingen essentieel.

Onderwijsmodernisering 

De nieuwe de matrix van het secundair onderwijs ordent studierichtingen op basis van finaliteiten (A-, D/A- en D-finaliteit) en studiedomeinen (studierichtingen geordend volgens 8 studiedomeinen en domeinoverschrijdende studierichtingen).

 

Wat zijn finaliteiten?

 

 

 

Finaliteit doorstroom

bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs.

 

Dubbele finaliteit

bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

Finaliteit arbeidsmarkt

bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

 

Behaalde onderwijs-kwalificatie

Onderwijskwalificatie 4

(= diploma secundair onderwijs)

Onderwijskwalificatie 4

(= diploma secundair onderwijs)

Onderwijskwalificatie 3

(= diploma secundair onderwijs)

Logische vervolg-opleiding

Se-n-Se

Graduaatsopleiding

Academische bachelor

Se-n-Se

Graduaatsopleiding

Professionele bachelor

Voorbereidend jaar op hoger onderwijs *

Se-n-Se

Graduaatsopleiding

 

* Na het succesvol volgen van een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs ontvangt de leerling een onderwijskwalificatie 4. Die geeft toegang tot professionele en academische bachelors.

 

Domeinen

In onze school kan je kiezen uit een aanbod binnen vier domeinen met studierichtingen die gaan van  ‘vrij theoretisch en abstract’ (uiterst links in de tabel) tot  ‘vrij concreet en praktisch’ (uiterst rechts in de tabel).

 

Welke domeinen bieden wij aan?

  1. Economie en organisatie
  2. Maatschappij en welzijn
  3. Taal en cultuur
  4. Wetenschappen

 

Studieaanbod per domein en finaliteit

DOMEIN

FINALITEIT DOORSTROOM

DUBBELE FINALITEIT

FINALITEIT ARBEIDSMARKT

Economie en organisatie

Economische wetenschappen

 

Bedrijfswetenschappen

Bedrijf en organisatie

Organisatie en logistiek

Maatschappij en welzijn

Humane wetenschappen

 

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn

Zorg en welzijn

Taal en cultuur

Grieks-Latijn

 

Latijn

 

Moderne talen

Taal en communicatie

 

Wetenschappen

Natuurwetenschappen

 

 

 

We waken erover dat ons aanbod niet onder elkaar, maar naast elkaar staat: elke studierichting is bij ons even waardevol. Één van onze belangrijkste taken is ervoor te zorgen dat elke leerling les volgt in die studierichting die het best bij haar/hem past.

 

 

4e jaar 

De onderwijsvernieuwing zal pas tijdens het schooljaar 2022-2023 zijn intrede doen in het 4e jaar. Voor het schooljaar 2021-2022 maak je een keuze tussen deze studierichtingen: