Studierichtingen 2e graad


Op het einde van de eerste graad moet je opnieuw een keuze maken. De beslissing die je nu neemt, is wel zeer belangrijk: die keuze geldt in principe voor twee schooljaren. Je denkt daarbij best ook al aan de verdere mogelijke studierichtingen in de 3e graad.

Doorheen de observerende en oriënterende eerste graad krijgen leerlingen een scherper inzicht in hun eigen mogelijkheden en interesses. Op basis daarvan formuleert de klassenraad een advies m.b.t. de tweede graad.

Met het oog op een goede oriëntering/advisering is inzicht in de profilering van studierichtingen essentieel.

Om je te helpen bij deze keuze kan je een kijkje nemen op deze pagina. Daar kan je kennismaken met alle studierichtingen van de tweede graad

Onderwijsmodernisering

De nieuwe de matrix van het secundair onderwijs ordent studierichtingen op basis van finaliteiten (A-, D/A- en D-finaliteit) en studiedomeinen (studierichtingen geordend volgens 8 studiedomeinen en domeinoverschrijdende studierichtingen).

Wat zijn finaliteiten?

 

 

 

Finaliteit doorstroom

bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs.

 

Dubbele finaliteit

bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

Finaliteit arbeidsmarkt

bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

 

Behaalde onderwijs-kwalificatie

Onderwijskwalificatie 4

(= diploma secundair onderwijs)

Onderwijskwalificatie 4

(= diploma secundair onderwijs)

Onderwijskwalificatie 3

(= diploma secundair onderwijs)

Logische vervolg-opleiding

Se-n-Se

Graduaatsopleiding

Academische bachelor

Se-n-Se

Graduaatsopleiding

Professionele bachelor

Voorbereidend jaar op hoger onderwijs *

Se-n-Se

Graduaatsopleiding

* Na het succesvol volgen van een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs ontvangt de leerling een onderwijskwalificatie 4. Die geeft toegang tot professionele en academische bachelors.

Domeinen

In onze school kan je kiezen uit een aanbod binnen vier domeinen met studierichtingen die gaan van  ‘vrij theoretisch en abstract’ (uiterst links in de tabel) tot  ‘vrij concreet en praktisch’ (uiterst rechts in de tabel).

Welke domeinen bieden wij aan?

  • Economie en organisatie
  • Maatschappij en welzijn
  • Taal en cultuur
  • Wetenschappen

Studieaanbod per domein en finaliteit

DOMEINFinaliteit doorstroomDubbele finaliteitFinaliteit arbeidsmarkt
Economie en organisatieEconomische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen
Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij en welzijnHumane wetenschappen
Maatschappij en welzijnswetenschappen
Maatschappij en welzijnZorg en welzijn
Taal en cultuurGrieks-Latijn
Latijn
Moderne talen
Taal en communicatie
Toerisme
WetenschappenNatuurwetenschappen

We waken erover dat ons aanbod niet onder elkaar, maar naast elkaar staat: elke studierichting is bij ons even waardevol. Één van onze belangrijkste taken is ervoor te zorgen dat elke leerling les volgt in die studierichting die het best bij haar/hem past.