Studierichtingen


We zijn een grote school met veel studierichtingen. Daardoor kunnen we je binnen de school die studierichting aanbieden die best bij je past. Je daarbij helpen is één van onze belangrijkste taken. Dit gebeurt via een doordacht stappenplan.

Je keuze kan slechts zinvol gebeuren als je over de noodzakelijke informatie beschikt.

In onze school kun je kiezen uit een aanbod dat zich situeert tussen vrij concreet en vrij theoretisch:
De nieuwe de matrix van het secundair onderwijs ordent studierichtingen op basis van finaliteiten (A-, D/A- en D-finaliteit) en studiedomeinen (studierichtingen geordend volgens 8 studiedomeinen en domeinoverschrijdende studierichtingen).

Meer info hierover, kan je hier vinden. 

We waken erover dat deze afdelingen niet onder elkaar, maar naast elkaar staan: elke studierichting is bij ons even waardevol.
En van onze belangrijkste taken is ervoor te zorgen dat elke leerling les volgt in die afdeling en die studierichting die het best bij haar/hem past.

Studierichtingen 1e graad

Weldra zet je de stap naar het secundair onderwijs.
Dit is voor jou een reuzenstap. Op onze school verschillende mogelijkheden om je middelbare studies aan te vangen…

Meer informatie…


Studierichtingen 2e graad

Op het einde van de eerste graad moet je opnieuw een keuze maken. De beslissing die je nu neemt, is wel zeer belangrijk: die keuze geldt in principe voor twee schooljaren. Je denkt daarbij best ook al aan de verdere mogelijke studierichtingen in de 3e graad.

Meer informatie…

 


Studierichtingen 3e Graad

Aan het begin van de derde graad kun je opnieuw een keuze maken. De beslissing die je nu neemt bepaalt mee je later beroep of je mogelijke studierichtingen in het hoger onderwijs.

Meer informatie…


Overzicht Studierichtingen Heilig-Hart&College Halle