Uitgebouwde begeleiding van onze leerlingen


Wij streven naar:

  • Een zo groot mogelijk leerrendement.
  • Een efficiënte studiehouding.
  • Een ondersteunende studiebegeleiding  voor elke leerling.
  • Aandacht voor de studiekeuze en het studiekeuzeproces.
  • Een partnerschap met de ouders op dit vlak. 

 

Dit realiseren we door:

  • In elke graad de nodige en gepaste aandacht te geven aan ‘leren leren’ en dit in alle lessen.
  • De leerlingen op regelmatige tijdstippen te laten reflecteren op hun resultaten.
  • Communicatie met de ouders over de resultaten van hun dochter /zoon (bv. via Smartschool).
  • Individuele en/of studiebegeleiding voor leerlingen die het moeilijker hebben (meer).
  • Regelmatige oudercontacten en infoavonden.