Inschrijvingen


 

INSCHRIJVEN EERSTE JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2021-2022

! EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN !

Aanmeldperiode:
Vanaf
29/03/21 (14.00 uur)
t.e.m.
26/04/21 (14.00 uur)
Alle leerlingen, inclusief de voorrangsgroepen (*), kunnen zich via www.aanmelden.school digitaal aanmelden voor verschillende scholen van hun keuze.
.
Bekendmaking toegewezen school:
06/05/2021
Elke aangemelde leerling ontvangt via mail of post het resultaat van de aanmelding (toegewezen school) en de uitnodiging om hun ticket om te zetten in een inschrijving (controleer best uw SPAM).
.
Inschrijvingsperiode:
Tussen 10/05/2021 en 04/06/2021
Definitieve inschrijving: Door de genomen veiligheidsmaatregelen COVID 19 kan er NIET fysiek (op school) en ENKEL op afstand (online) ingeschreven worden. Naast het digitaal aanmelden zal het vanaf 10/05/2021 mogelijk zijn om via www.aanmelden.school ook digitaal in te schrijven. Het online invullen van het inschrijvingsformulier en het akkoord verklaren van het schoolreglement zorgt ervoor dat de toewijzing online wordt omgezet in een inschrijving. Digitaal inschrijven kan t.e.m. 4/06/2021.
.
Vrije inschrijvingen:
Vanaf 10/05/2021
Leerlingen die tijdens de aanmeldperiode nog niet aangemeld zijn, kunnen vanaf 10/05/2021 via www.aanmelden.school opnieuw de vraag tot inschrijving indienen.
-Heeft de school vrije plaatsen, dan kan uw zoon en/of dochter onmiddellijk inschrijven.
-Heeft de school geen vrije plaatsen, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.
.
(*) In de regelgeving genieten broers en zussen van onze eigen leerlingen (secundair onderwijs) en kinderen van personeelsleden opnieuw voorrang om in te schrijven in 1A en/of 1B. De voorrangsregel geldt voor leerlingen van dezelfde leefeenheid, dus ook voor halfbroers, halfzussen, stiefbroers en stiefzussen.
De leerlingen van de voorrangsgroepen worden prioritair geordend.
OPGELET: broers en zussen en kinderen van personeelsleden moeten dus ook aanmelden!!

Meer informatie over aanmelden en inschrijven schooljaar 2021-2022 vind je op
– de schoolwebsite – inschrijvingen – FAQ
– de centrale website www.aanmelden.school,
– de centrale helpdesk info@aanmelden.school (vanaf 29/03/2021)
– het Vrij CLB Halle www.clbhalle.be – 02/356 55 23