Inschrijvingen


Heeft u vragen over het inschrijven van je kind in het Heilig-Hart&College Halle, dan kan je hier terecht. Veelgestelde vragen worden voor u beantwoord. Als u toch nog meer informatie wenst, kunt u altijd contact opnemen met de school.

    • 15 maart 2019: opendeur (18u30-21u00)
    • 29 april 2019: bekendmaking toegewezen school
    • Ontvangen van uitnodiging voor inschrijving
    • 7 juni 2019: definitieve inschrijving op afspraak
    • Vanaf 14 juni 2019: vrije inschrijvingen ( nog niet aangemelde leerlingen)

 Vragen aanmelden? LOP-deskundige: greet.marcelis@ond.vlaanderen.be


Aantal vrije plaatsen?

1ste graad: alle richtingen volzet
2de graad: alle richtingen volzet
3de graad: alle richtingen volzet behalve 7 Winkel en 7 TBZ

Voor vragen ivm de inschrijvingen zie FAQ.


Basiszorg 1 ste graad

Klik hier voor meer informatie

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?
Broer/zus
Vrije inschrijving
Dit gaat door in Campus Vondel, Vondel 41, 1500 Halle

Heb ik voorrang om mijn kind in te schrijven?
Broers en zussen van kinderen die dit schooljaar al school lopen in het secundair onderwijs, hebben voorrang om zich in te schrijven. Dit gebeurt op
De kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden door de school gecontacteerd in januari.
Deze voorrang geldt voor kinderen van dezelfde leefeenheid, dus ook voor halfbroer/halfzus, stiefbroer/stiefzus
Deze voorrangsregel wordt bepaald door het Ministerie van Onderwijs.

Wat als ik of mijn kind niet aanwezig kan zijn op de inschrijvingsdag?
Indien u niet aanwezig kan zijn op het inschrijvingsmoment, neemt u best zo snel mogelijk contact op met de school (02/363.85.70)

Hoeveel plaats is er nog in de richting van onze keuze?
Het aantal vrije plaatsen voor het 1ste jaar wordt tijdig gepubliceerd op de website.

Ik ben bang dat er een lange wachtrij gaat staan. Wanneer moet ik komen aanschuiven?
De dag van de inschrijvingen zal de poort pas geopend worden om 17u. Er zijn altijd mensen die al (erg) vroeg post vatten. We hebben hier als school weinig vat op.
De wachtende mensen leggen op eigen initiatief een wachtlijst aan. Wanneer u aankomt, vraagt u hier best naar aan de andere wachtenden.
De volgorde, zoals vastgelegd op deze lijst, volgen wij wanneer de poort opent om 17u en ook bij de inschrijving zelf.

Wat moet ik meenemen naar het inschrijvingsmoment?
Wij vragen de volgende documenten mee te brengen:
– ID-kaart met rijksregisternummer van het kind
– een recent rapport
– de BaSo-fiche (dit krijgt u via de leerkracht van het 6de leerjaar) indien al gekregen
– bewijs, brief of bankafschrift om aan te tonen dat u recht hebt op een studietoelage.
– het voorschot van 100 voor 1LAT/1MoWe/1B en 150 voor 1STV. Dit voorschot kan enkel betaald worden met bancontact.
OPGELET: Het inschrijvingsgesprek verloopt volledig in het Nederlands! Indien dit voor u moeilijk is, dient u een tolk (+18) te voorzien die zich engageert om de rest van het schooljaar als contactpersoon op te treden.

Hoe verloopt het inschrijvingsmoment zelf?
Als school werken wij al enkele jaren met een vast inschrijvingsteam. Deze mensen vervullen het administratieve luik van de inschrijvingen, maar daarnaast proberen ze ook zo goed mogelijk al uw vragen te beantwoorden. Samen met hen wordt gekeken welke studiekeuze het beste past bij uw kind. Deze procedure vergt tijd, maar wij zijn ervan overtuigd dat een juiste studiekeuze het welbevinden van uw kind verhoogt.

Kunnen we de school op voorhand komen bezoeken?
Er worden interactieve workshops en proeflessen voorzien.

Mijn kind zit momenteel in het 5de lj.
 

Ik wil mijn kind inschrijven voor een richting in het 2de jaar.
Indien u uw kind wenst in te schrijven voor het tweede jaar, neemt u best contact op met de school (02/363.85.70).
Voor inschrijvingen in het 3de tot en met 7e jaar, neemt u best contact op met de tweede en derde graad (02/363.80.20).

Wat is de BASO-fiche?
De BaSO-fiche is een document dat een vlotte start in het secundair onderwijs moet mogelijk maken. Deze fiche is bedoeld om de ouders te ondersteunen bij hun communicatie met de secundaire school over de noden van en geboden zorg aan hun kind. De inhoud wordt opgesteld door het zorgteam van de basisschool, overlegd met de ouders en in consensus met hen verder ingevuld. De leraar van het zesde leerjaar maakt de eindredactie en overhandigt de fiche aan de leerling en haar/zijn ouders.

Wat als ik (nog) geen BASO-fiche heb gekregen van de lagere school
Indien u (nog) geen BASO-fiche heeft gekregen, vragen we om een recent rapport mee te brengen naar de inschrijvingen.

Ik wil mijn kind inschrijven in 1B.
Een inschrijving in 1B kan enkel wanneer het kind geen getuigschrift ontvangt op het einde van het 6e leerjaar.

Kan de school mijn inschrijving weigeren?
De school kan een inschrijving weigeren omwille van de volgende redenen:
Als je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs
Als er geen plaats is in de school, capaciteit is bereikt – volzet
Als de school je in de afgelopen 2 schooljaren definitief uitgesloten heeft. (tuchtprocedure)
Als de school niet de gepaste zorg kan geven zal er ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarden.

Ik heb vragen over de wettelijke inschrijvingsprocedure.
Hiervoor kunt u de website van het Ministerie van Onderwijs raadplegen: www.onderwijs.vlaanderen.be of contact opnemen met de LOP-deskundige:
Rina Dewulf
0499 86 49 30
rina.dewulf@ond.vlaanderen.be