Samen Leven


In onze school zijn christelijke waarden een bron van inspiratie. Iedereen die zich daar in kan vinden, of zich goed bij voelt, is van harte welkom.

Wij stimuleren de ontplooiing en groei van onze leerlingen. Wij vormen fijn opgevoede, jonge mensen die met elkaar verbonden zijn en met iedereen respectvol omgaan.