Organisatie & Logistiek


Finaliteit: Arbeidsmarkt
Studiedomein: Economie en organisatie

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

• 2 A of 2 B

Studieprofiel van een leerling in Organisatie & Logistiek:

• Je gaat graag om met mensen.

• Je bent vlot in de omgang, vriendelijk, beleefd en tactvol.

• Je bent stipt en je kan correct werken.

• Je bent graag creatief bezig.

• Je wil je ICT –vaardigheden verder ontwikkelen.

• Je bent bereid je in te zetten voor Nederlands, Frans en Engels.

• Je wil leren hoe je met geld moet omgaan en hoe je dat in een boekhouding kan bijhouden.

• Je wil meer leren over hoe alles verloopt binnen een bedrijf: de aankoop en verkoop, de logistiek, de administratie, de marketing, de presentatie van producten.

• Je wil actief deelnemen aan de praktijklessen.

Korte beschrijving van de studierichting:

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten.

Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Lessentabel Organisatie & Logistiek3e jaar4e jaar
Organisatie & logistiek 12 12
 Organisatie en Onthaal  
– Logistiek en Retail
Project Algemene Vakken88
Natuurwetenschappen11
Frans33
Engels33
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
   
Complementair
– Presentatietechnieken1
– Nog te bepalen1
Totaal aantal lestijden3232

Wat na deze studierichting?

Logische overgang: 

3de graad Onthaal Organisatie & Sales

3de graad Logistiek