Natuurwetenschappen


Finaliteit: Doorstroom
Studiedomein: Wetenschappen

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

• 2 A

Studieprofiel van een leerling in Natuurwetenschappen:

• Je hebt aanleg voor wiskunde.

• Je hebt aanleg om nauwgezet experimenten en waarnemingen uit te voeren.

• Je bent creatief bij het oplossen van problemen en je neemt initiatief.

• Je hebt doorzettingsvermogen.

• Je bent kritisch en toont studie-ijver.

• Je hebt zin voor orde en detail.

Een korte beschrijving van de studierichting:

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Lessentabel Natuurwetenschappen3e jaar4e jaar
Wiskunde55
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming10
   
Complementair
– Digitale Vaardigheden1
– Artistieke Vorming | Beeld1
– Nog te bepalen4
Totaal aantal lestijden3232

Wat na deze studierichting?

• Logische overgang: 
3de graad Wetenschappen-wiskunde
3de graad Moderne talen-wetenschappen

• Mogelijke overgang: 
3de graad Welzijnswetenschappen