Moderne talen


Finaliteit: Doorstroom
Studiedomein: Taal en cultuur

Studieprofiel van een leerling in Moderne talen:

• Je hebt belangstelling voor talen.

• Je bent bereid om je taal mondeling en schriftelijk te verzorgen.

• Je bent gemotiveerd om vreemde talen te leren spreken, lezen en schrijven.

• Je houdt van strakke, complexe regels en wetmatigheden wat taal betreft.

• Je wil de invloed van de media op de (massa)communicatie bestuderen.  

Een korte beschrijving van de studierichting:

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Lessentabel Moderne Talen3e jaar4e jaar
Nederlands54
Frans54
Engels33
Duits02
Communicatiewetenschappen12
Wiskunde44
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving10
   
Complementair
– Digitale Vaardigheden1
– Taal en Cultuur1
– Artistieke Vorming | Beeld1
– Nog te bepalen3
Totaal aantal lestijden3232

Wat na deze studierichting?

• Logische overgang: 

3de graad Economie-Moderne talen
3de graad  Moderne talen-Wetenschappen
 3de graad Taal- en communicatiewetenschappen