Maatschappij & Welzijn


Finaliteit: Dubbele finaliteit
Studiedomein:  Maatschappij & Welzijn

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

•  2 A

Studieprofiel van een leerling in Maatschappij & Welzijn:

• Je bent sociaal en je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen.

• Je hebt interesse in relationele en sociale leerprocessen.

• Je wil iets leren over huishoudelijke taken en een gezonde levenswijze.

• Je hebt interesse in waarnemings- en bewegingsfysiologie en anatomie.

• Je bent creatief en wil actief deelnemen aan de praktijklessen.   • Je leeft je gemakkelijk in de gevoelswereld van anderen in.

Korte beschrijving van de studierichting:

Maatschappij & Welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie.


Op basis daarvan leer je vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Lessentabel Maatschappij & Welzijn3e jaar4e jaar
Maatschappij & Welzijn1012
Oriëntatie
– Basiscompetenties
– Gezondheidsbevordering
– Ontwikkelen en (ped)agogisch handelen
– Anatomie en fysiologie
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming10
   
Complementair
– Digitale vaardigheden  
– Artistieke Vorming | Beeld1
– Nog te bepalen2
Totaal aantal lestijden3232

Wat na deze studierichting?

  • Logische overgang:
    3e graad Gezondheidszorg
    3e graad Opvoeding & Begeleiding
  • Mogelijke overgang:
    3e graad Verzorging