Latijn


Finaliteit: Doorstroom
Studiedomein: Taal en cultuur

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

• 2 A + Latijn

Studieprofiel van een leerling in Latijn:

• Je wil via het bestuderen van de Latijnse beschaving en cultuur het leven nu beter begrijpen en kritischer bevragen.

• Je wil met je kennis van de oude talen een beter inzicht krijgen in de moderne talen.

• Je beschikt over een goed geheugen.

• Je kan kritisch en nauwkeurig werken.  

• Je kan abstract denken en hebt zin voor analyse.

• Je houdt van strakke, complexe regels en wetmatigheden wat taal betreft.

• Je kan doorzetten en toont studie-ijver. • Je hebt aanleg voor wiskunde.

Een korte beschrijving van de studierichting:

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. In deze richting verdiep je je in het taalsysteem van het Latijn en verwerf je via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Lessentabel tweede graad Latijn3e jaar4e jaar
Latijn55
Wiskunde55
Nederlands44
Frans33
Engels22
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving10
   
Complementair
– Digitale vaardigheden1
– Artistieke Vorming | Beeld1
Nog te bepalen3
Totaal aantal lestijden3232

Wat na deze studierichting?

• Logische overgang:  3de graad Latijn-moderne talen

                                    3de graad Latijn-wetenschappen

                                    3de graad Latijn-wiskunde       

• Mogelijke overgang: 3de graad Humane wetenschappen

                                  3de graad Moderne talen-wetenschappen                                   3de graad Wetenschappen-wiskunde