Krachtlijnen Latijn


De hoofddoelstelling van het vak Latijn is teksten te begrijpen naar vorm en inhoud door ze te ontleden en te interpreteren. De reflectie over de tekst kan gaan over de vorm, over de inhoud en over de culturele context.

Naast de authentieke teksten van Ovidius, Caesar en andere auteurs, komen  tevens andere teksttypes (bv. grafschriften, fabels, brieven, graffiti) uit verschillende periodes, ook uit de niet-klassieke oudheid, aan bod.

De leerlingen onderzoeken welke elementen van onze maatschappij hun oorsprong vinden in de oudheid of andere periodes waaruit de gelezen teksten stammen. Het kan daarbij gaan over gedachtegoed, maatschappelijke en politieke structuren, propaganda, kunst maar ook over elementen in de taal en de literatuur. Bovendien leren de leerlingen hedendaagse culturen te vergelijken met periodes waarin Latijn gebruikt werd.