Inschrijvingen FAQ: Eerste jaar secundair


SCHOOLJAAR 2020-2021  DIGITAAL AANMELDEN


Heb je vragen over het inschrijven van je kind in het Heilig-Hart&College Halle, dan kan je hier terecht. Veel gestelde vragen worden er voor jou beantwoord. Als je toch nog meer informatie wenst, kunt je steeds contact opnemen met de school.

1. Voor welke richting schrijf ik mijn kind in?

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
Leerlingen die wensen in te schrijven voor Latijn, melden zich aan voor 1A en kunnen tijdens het inschrijvingsmoment op 29/5 de optie Latijn aanduiden.

1B is bestemd voor leerlingen die GEEN getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

2. Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs?

! EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN !

 • DIGITAAL AANMELDEN:  Je meldt aan tussen 30/03/2020 (vanaf 14u00) en 24/04/2020 (14u00) via website www.aanmelden.school
 • ALLE leerlingen, inclusief voorrangsgroepen moeten aanmelden.
 • Hoe aanmelden? Je kan het stappenplan aanmelden vinden op www.aanmelden.school

Vanaf 30/03/2020 kan je op de centrale helpdesk info@aanmelden.school ook terecht met eventuele vragen.

 • 07/05/2020: bekendmaking toegewezen school. Ouders krijgen het resultaat via mail/post

Controleer best uw SPAM.                                      

 • Alle toegewezen leerlingen en hun ouders zullen een uitnodiging ontvangen om hun ticket om te zetten in een inschrijving.
 • 29/05/2020: definitieve inschrijving op afspraak.
 • Vanaf 13/05/2020: start vrije inschrijvingen (nog niet aangemelde leerlingen)

3. Wat heb ik nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind
 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de achterkant van de identiteitskaart (kids-ID) van je kind (11 cijfers; links bovenaan).
 • Indien je geniet van voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

4. Heb ik voorrang om mijn kind in te schrijven?

 • Ook in de nieuwe wetgeving genieten broers en zussen van onze eigen leerlingen (secundair onderwijs) en kinderen van personeelsleden voorrang om in te schrijven in 1A en/of 1B.
 • Volgens het inschrijvingsdecreet geldt deze voorrangsregel voor leerlingen van dezelfde leefeenheid, dus ook voor halfbroers, halfzussen, stiefbroers en stiefzussen.
 • Deze leerlingen moeten samen met de overige leerlingen tussen 30/03/2020 en 24/04/2020 digitaal aanmelden.
 • De voorrangsgroepen zullen steeds prioritair geordend worden.
 • OPGELET: BROERS EN ZUSSEN EN KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN MOETEN DUS OOK AANMELDEN!

5. Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

Vanaf 13/05/2020 tot en met 05/06/2020 kan je uw zoon en/of dochter inschrijven.

 • Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind onmiddellijk inschrijven.
 • Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst en U ontvangt als ouder een document niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document vermeldt het nummer op de wachtlijst.

6. Waar kan ik de vrije plaatsen terug vinden?

Indien er na de aanmeldperiode nog vrije plaatsen zijn, zullen deze vanaf 07/05/2020 op de schoolwebsite gepubliceerd worden.

Je kan deze ook steeds terugvinden op www.secundair-aanmelden.be of www.clbhalle.be

Gelieve regelmatig te controleren.

7. Hoe verloopt het inschrijvingsmoment op 29/05?

Als school werken wij al enkele jaren met een vast inschrijvingsteam. Deze mensen vervullen het administratieve luik van de inschrijvingen. Daarnaast probeert men uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien uw kind meer of andere ondersteuning nodig heeft, luisteren we graag naar u.

OPGELET: Het inschrijvingsgesprek verloopt volledig in het Nederlands! Indien dit voor u moeilijk is, dient u een tolk (+18) te voorzien die zich engageert om de rest van het schooljaar als contactpersoon op te treden.

8. Wat moet ik meenemen naar het inschrijvingsmoment?

Wij vragen de volgende documenten mee te brengen:

 • ID-kaart met rijksregisternummer van het kind
 • een recent rapport
 • de BaSo-fiche (dit krijg je via de leerkracht van het 6de leerjaar) indien al  gekregen
 • bewijs, brief of bankafschrift om aan te tonen dat u het voorbije schooljaar een studietoelage genoten hebt. Verplicht mee te brengen als u dit op het digitale aanmeldformulier ingevuld hebt. Zonder deze documenten is de inschrijving administratief niet in orde!

9. Wat is de BASO-fiche?

De BaSO-fiche is een document dat een vlotte overgang van het lager- naar het secundair onderwijs mogelijk maakt. Deze fiche is bedoeld om de ouders te ondersteunen bij hun communicatie met de secundaire school over de noden van en geboden zorg aan hun kind. De inhoud wordt opgesteld door het zorgteam van de basisschool, overlegd met de ouders en in consensus met hen verder ingevuld. De leraar van het zesde leerjaar maakt de eindredactie en overhandigt de fiche aan de leerling en haar/zijn ouders.

10. Wat als ik (nog) geen BASO-fiche heb gekregen van de lagere school

Indien je (nog) geen BASO-fiche hebt gekregen, vragen we om een recent rapport mee te brengen bij inschrijving.

11. Wat als ik of mijn kind niet aanwezig kan zijn op de inschrijvingsdag?

Gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met de school via inschrijvingen1egraad@hhchalle.be

12. Kan de school mijn inschrijving weigeren?

De school kan een inschrijving weigeren omwille van de volgende redenen:

 • Als je kind niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs
 • Als je kind nog niet aangemeld is en u zich vanaf 13/05/2020 in de school aanbiedt en de capaciteit bereikt is – er geen vrije plaatsen meer zijn
 • Als de school je in de afgelopen 2 schooljaren definitief uitgesloten heeft. (tuchtprocedure)
 • Als de school niet de gepaste zorg kan geven zal er ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarden.

13. Kunnen we op voorhand de school komen bezoeken?

Op vrijdag 27/03/2020 verwelkomen we u graag op onze opendeuravond. Campus Vondel van 18.30u tot 21.00u

We zetten de deuren open voor iedereen, maar vooral voor toekomstige leerlingen van het eerste jaar secundair en hun ouders. Omdat we merken dat leerlingen van het 5de leerjaar steeds vaker naar onze opendeurdag komen, willen we hen ook  uitnodigen.

Er worden interactieve workshops, proeflessen en infosessies i.v.m. onderwijshervorming en inschrijvingen voorzien.

14. Ik wil mijn kind inschrijven voor een richting in het 2de tot 7de jaar.

Leerlingen die starten in het 2de tot en met 7de jaar secundair onderwijs kunnen zich, indien er nog vrije plaatsen zijn, vanaf 06/06/2020 inschrijven.

Indien er geen vrije plaatsen zijn, kan je uw zoon en/of dochter komen aanmelden op een wachtlijst en ontvang je een document niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document vermeldt het nummer op de wachtlijst.

Gelieve de vrije plaatsen regelmatig te controleren op de website van de school, op www.secundair-aanmelden.be of www.clbhalle.be

Indien je uw kind wenst in te schrijven voor het tweede jaar, neemt u best contact op met de school (02/363.85.70) of via inschrijvingen1egraad@hhchalle.be

Voor inschrijvingen in het 3de tot en met 7e jaar, neem je best contact op met de tweede en derde graad (02/363.80.20).

15. Meer informatie nodig over de inschrijvingsprocedure?

 • Infoavonden LOP:

14/01/2020: De Meent, Beersel – 19u30

23/01/2020: De Cam, Gooik – 19u30

05/02/2020: ’t Vondel, Halle – 19u30

11/02/2020: De Merselborre, Sint-Pieters-Leeuw – 19u30