Inschrijvingen FAQ: Eerste jaar secundair


SCHOOLJAAR 2021-2022  DIGITAAL AANMELDEN


Heb je vragen over het inschrijven van je kind in het Heilig-Hart&College Halle, dan kan je hier terecht. Veel gestelde vragen worden er voor jou beantwoord. Als je toch nog meer informatie wenst, kunt je steeds contact opnemen met de school.

1. Voor welke richting schrijf ik mijn kind in?

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
Leerlingen die wensen in te schrijven voor Latijn, melden zich aan voor 1A en kunnen tijdens het inschrijvingsmoment de optie Latijn doorgeven.

1B is bestemd voor leerlingen die GEEN getuigschrift basisonderwijs ontvangen.W
Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

2. Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs?

! EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN !

Aanmeldperiode:
Vanaf
29/03/21 (14.00 uur)
t.e.m.
26/04/21 (14.00 uur)
Alle leerlingen, inclusief de voorrangsgroepen, kunnen zich via www.aanmelden.school digitaal aanmelden voor verschillende scholen van hun keuze.
.
Bekendmaking toegewezen school:
06/05/2021
Elke aangemelde leerling ontvangt via mail of post het resultaat van de aanmelding (toegewezen school) en de uitnodiging om hun ticket om te zetten in een inschrijving (controleer best uw SPAM).
.
Inschrijvingsperiode:
Tussen 10/05/2021 en 04/06/2021
Definitieve inschrijving: Door de genomen veiligheidsmaatregelen COVID 19 kan er NIET fysiek (op school) en ENKEL op afstand (online) ingeschreven worden. Naast het digitaal aanmelden zal het vanaf 10/05/2021 mogelijk zijn om via www.aanmelden.school ook digitaal in te schrijven. Het online invullen van het inschrijvingsformulier en het akkoord verklaren van het schoolreglement zorgt ervoor dat de toewijzing online wordt omgezet in een inschrijving. Digitaal inschrijven kan t.e.m. 4/06/2021.
.
Vrije inschrijvingen:
Vanaf 10/05/2021
Leerlingen die tijdens de aanmeldperiode nog niet aangemeld zijn, kunnen vanaf 10/05/2021 via www.aanmelden.school opnieuw de vraag tot inschrijving indienen.
– Heeft de school vrije plaatsen, dan kan uw zoon en/of dochter onmiddellijk inschrijven.
– Heeft de school geen vrije plaatsen, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.
.

3. Wat heb ik nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet
 • Naam, voornaam, geboortedatum en officieel adres van je kind
 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de achterkant van de identiteitskaart (kids-ID) van je kind (11 cijfers; links bovenaan).
 • Indien je geniet van voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

4. Heb ik voorrang om mijn kind in te schrijven?

 • Ook in de nieuwe wetgeving genieten broers en zussen van onze eigen leerlingen (secundair onderwijs) en kinderen van personeelsleden voorrang om in te schrijven in 1A en/of 1B.
 • Volgens het inschrijvingsdecreet geldt deze voorrangsregel voor leerlingen van dezelfde leefeenheid, dus ook voor halfbroers, halfzussen, stiefbroers en stiefzussen.
 • Deze leerlingen moeten samen met de overige leerlingen tussen 29/03/2021 en 26/04/2021 digitaal aanmelden.
 • De voorrangsgroepen zullen steeds prioritair geordend worden.
 • OPGELET: BROERS EN ZUSSEN EN KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN MOETEN DUS OOK AANMELDEN!

5. Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

Vanaf 10/05/2021 kan je via www.aanmelden.school opnieuw de vraag tot inschrijven indienen.

 • Heeft de school vrije plaatsen, dan kan uw zoon en/of dochter onmiddellijk online inschrijven.
 • Heeft de school geen vrije plaatsen, dan wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst en ontvangt u een document niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document vermeldt het nummer op de wachtlijst.

6.  Wat als mijn kind een leerstoornis heeft?

In het online inschrijvingsformulier krijgt u de mogelijkheid om aan te duiden of en welke leerstoornis uw kind heeft. In de loop van september ontvangt u dan meer info over de aangeboden ondersteuning via Smartschool.

De school heeft al heel wat expertise opgebouwd in het ondersteunen van kinderen met leerstoornissen. De zorg in kleine groepjes die in de lagere school wordt geboden door een zorgleerkracht kan in een secundaire school niet meer georganiseerd worden. Echter, ons team zal uw kind in de klas zo goed als haalbaar is ondersteunen. 

Hebt u nu al vragen of bezorgdheden? Dan kan u een e-mail sturen naar kristien.lefever@hhchalle.be.

7. Wat als ik denk dat mijn kind nood heeft aan extra ondersteuning?

Denkt u dat uw kind een specifieke aanpak vraagt van ons team omwille van een gedragsprobleem, thuissituatie, ontwikkelingsproblematiek, … ? (bv. ASS, ADHD, Hoogsensitief, dysfasie, ex-OKAN, …)

Dan vragen wij om de school (aanmelden2122@hhchalle.be of kristien.lefever@hhchalle.be) hiervan al op de hoogte te brengen, zodat we de verwachtingen van alle partijen op elkaar kunnen afstemmen.

Afhankelijk van de geldende Corona-maatregelen en ENKEL indien de school het nodig acht, zullen ouders voor een persoonlijk gesprek op school uitgenodigd word

8. Kan de school mijn inschrijving weigeren?

De school kan een inschrijving weigeren omwille van de volgende redenen:

 • Als je kind niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs
 • Als je kind nog niet aangemeld is en u zich vanaf 10/05/2021 in de school aanbiedt en de capaciteit bereikt is – er geen vrije plaatsen meer zijn
 • Als de school je in de afgelopen 2 schooljaren definitief uitgesloten heeft. (tuchtprocedure)
 • Als de school niet de gepaste zorg kan geven zal er ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarden.

9. Kunnen we op voorhand de school komen bezoeken?

Momenteel kunnen we de toekomstige leerlingen en hun ouders niet op school ontvangen. De school heeft ervoor gekozen om enkel via digitale weg info te verspreiden. Vanaf 1 maart kan u, via de schoolwebsite, de digitale alternatieven voor onze opendeur ontdekken.

10. Ik wil mijn kind inschrijven voor een richting in het 2de tot 7de jaar.

Vanaf maandag 7 juni 2021 8 uur kan u via een online formulier op de website van de school een aanvraag tot inschrijving indienen.
De vraag tot inschrijving bepaalt de volgorde in het inschrijvingsregister.
Binnen de 4 dagen ontvangt u een bericht (via mail) of de inschrijving gerealiseerd werd of niet. In dit laatste geval ontvangt u (via mail) een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document vermeldt het nummer op de wachtlijst.
De school contacteert u van zodra er een plaats voor uw kind is en brengt u op de hoogte van de te volgen inschrijvingsprocedure.
Tijdens de vakantieperiode is online inschrijven mogelijk op 1 en 2 juli en vanaf 23 augustus.