Inschrijvingen FAQ: Eerste jaar secundair


SCHOOLJAAR 2019-2020   DIGITAAL AANMELDEN


Heeft u vragen over het inschrijven van je kind in het Heilig-Hart&College Halle, dan kan je hier terecht. Veel gestelde vragen worden voor u beantwoord. Als u toch nog meer informatie wenst, kunt u altijd contact opnemen met de school.

Aantal vrije plaatsen?

Op donderdag 4 juli 2019
1 A: 0
1 B: 0
2 GL: 2
2 Lat: 9
2MW: 0
2STV: 0
2BVL: 2

U kan uw zoon en/of dochter komen aanmelden op de wachtlijst en ontvangt als ouder een document niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document vermeldt het nummer op de wachtlijst.Gelieve de vrije plaatsen regelmatig te controleren op de website van de school, op www.secundair-aanmelden.be of www.clbhalle.be

Basiszorg eerste graad

Klik hier voor meer informatie

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

! EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN !

 • Digitaal aanmelden 14/03/2019 – 5/04/2019 van ALLE leerlingen, inclusief voorrangsgroepen op www.secundair-aanmelden.be
 • 29/04/2019: bekendmaking toegewezen school. Ouders ontvangen van het LOP een ticket voor de toegewezen school. De toewijzing zal per mail gebeuren. Controleer best uw SPAM. Indien u geen mail mocht ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de LOP-deskundige greet.marcelis@ond.vlaanderen.be
 • De school zal haar toegewezen leerlingen en hun ouders uitnodigen om hun ticket om te zetten in een inschrijving
 • 7/06/2019: definitieve inschrijving op afspraak.
 • Vanaf 14/06/2019: start vrije inschrijvingen (nog niet aangemelde leerlingen)

Heb ik voorrang om mijn kind in te schrijven?

 • Ook in de nieuwe wetgeving genieten broers en zussen van onze eigen leerlingen (secundair onderwijs) en kinderen van personeelsleden voorrang om in te schrijven in 1A en/of 1B.
 • Volgens het inschrijvingsdecreet geldt deze voorrangsregel voor leerlingen van dezelfde leefeenheid, dus ook voor halfbroers, halfzussen, stiefbroers en stiefzussen.
 • Deze leerlingen moeten samen met de overige leerlingen tussen 14/03/2019 en 5/04/2019 digitaal aanmelden. De voorrangsgroepen zullen steeds prioritair geordend worden.

OPGELET: BROERS EN ZUSSEN EN KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN MOETEN DUS OOK AANMELDEN !

Wat als ik of mijn kind niet aanwezig kan zijn op de inschrijvingsdag?

Gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met de school via inschrijvingen1egraad@hhchalle.be

Wat moet ik meenemen naar het inschrijvingsmoment?

Wij vragen de volgende documenten mee te brengen:

 • ID-kaart met rijksregisternummer van het kind
 • een recent rapport
 • de BaSo-fiche (dit krijgt u via de leerkracht van het 6de leerjaar) indien al  gekregen
 • bewijs, brief of bankafschrift om aan te tonen dat u het voorbije schooljaar een studietoelage genoten hebt. Verplicht mee te brengen als u dit op het digitale aanmeldformulier ingevuld hebt. Zonder deze documenten is de inschrijving administratief niet in orde!   

Hoe verloopt het inschrijvingsmoment zelf?

Als school werken wij al enkele jaren met een vast inschrijvingsteam. Deze mensen vervullen het administratieve luik van de inschrijvingen. Daarnaast probeert men uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien uw kind meer of andere ondersteuning nodig heeft, bekijkt de zorgverantwoordelijke graag met u hoe we jouw zoon/dochter kunnen ondersteunen.

OPGELET: Het inschrijvingsgesprek verloopt volledig in het Nederlands! Indien dit voor u moeilijk is, dient u een tolk (+18) te voorzien die zich engageert om de rest van het schooljaar als contactpersoon op te treden.

Kunnen we de school op voorhand komen bezoeken?

Op vrijdag 15 maart verwelkomen we u graag op onze opendeuravond. Campus Vondel van 18.30u tot 21.00u

We zetten de deuren open voor iedereen, maar vooral voor toekomstige leerlingen van het eerste jaar secundair en hun ouders. Omdat we merken dat leerlingen van het 5de leerjaar steeds vaker naar onze opendeurdag komen, willen we hen ook  uitnodigen.

Er worden interactieve workshops, proeflessen en infosessies i.v.m. onderwijshervorming en inschrijvingen voorzien.

Ik wil mijn kind inschrijven voor een richting in het 2de tot 7de jaar.

Inschrijvingen vanaf 1/07/2019

Indien u uw kind wenst in te schrijven voor het tweede jaar, neemt u best contact op met de school (02/363.85.70) of via inschrijvingen1egraad@hhchalle.be


Voor inschrijvingen in het 3de tot en met 7e jaar, neemt u best contact op met de tweede en derde graad (02/363.80.20).

Wat is de BASO-fiche?

De BaSO-fiche is een document dat een vlotte overgang van het lager- naar het secundair onderwijs mogelijk maakt. Deze fiche is bedoeld om de ouders te ondersteunen bij hun communicatie met de secundaire school over de noden van en geboden zorg aan hun kind. De inhoud wordt opgesteld door het zorgteam van de basisschool, overlegd met de ouders en in consensus met hen verder ingevuld. De leraar van het zesde leerjaar maakt de eindredactie en overhandigt de fiche aan de leerling en haar/zijn ouders.

Wat als ik (nog) geen BASO-fiche heb gekregen van de lagere school

Indien u (nog) geen BASO-fiche heeft gekregen, vragen we om een recent rapport mee te brengen naar de inschrijvingen.

Ik wil mijn kind inschrijven in 1B.

Een inschrijving in 1B kan enkel wanneer het kind geen getuigschrift ontvangt op het einde van het 6e leerjaar.

Kan de school mijn inschrijving weigeren?

De school kan een inschrijving weigeren omwille van de volgende redenen:

 • Als je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs
 • Als je nog niet aangemeld bent en u zich vanaf 14/06/2019 in de school aanbiedt en de capaciteit bereikt is – er geen vrije plaatsen meer zijn
 • Als de school je in de afgelopen 2 schooljaren definitief uitgesloten heeft. (tuchtprocedure)
 • Als de school niet de gepaste zorg kan geven zal er ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarden.

Ik heb vragen over de wettelijke inschrijvingsprocedure.

Hiervoor kunt u de website van het Ministerie van Onderwijs raadplegen:
www.onderwijs.vlaanderen.be

of de centrale website van het LOP
 www.secundair-aanmelden.be raadplegen

of contact opnemen met de LOP-deskundige:
greet.marcelis@ond.vlaanderen.be  0491/35 46 98

of contact opnemen met het Vrij CLB Halle:
www.clbhalle.be 02/356 55 23