Inschrijvingen FAQ: Eerste jaar secundair


SCHOOLJAAR 2022-2023  DIGITAAL AANMELDEN


Heb je vragen over het inschrijven van je kind in het Heilig-Hart&College Halle, dan kan je hier terecht. Veel gestelde vragen worden er voor jou beantwoord. Als je toch nog meer informatie wenst, kunt je steeds contact opnemen met de school.

1. Voor welke richting schrijf ik mijn kind in?

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
Leerlingen die wensen in te schrijven voor Latijn, melden zich aan voor 1A en kunnen tijdens het inschrijvingsmoment op 13 mei de optie Latijn doorgeven.

1B is bestemd voor leerlingen die GEEN getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

2. Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs?

! EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN !

Aanmeldperiode:
Vanaf
28/03/22 (14.00 uur)
t.e.m.
25/04/22 (14.00 uur)
Alle leerlingen, inclusief de voorrangsgroepen, kunnen zich via www.aanmelden.school digitaal aanmelden voor verschillende scholen van hun keuze.
.
Bekendmaking toegewezen school:
05/05/2022
Elke aangemelde leerling ontvangt via mail of post het resultaat van de aanmelding (toegewezen school) en de uitnodiging om in te schrijven in de
toegewezen school (controleer best uw SPAM).
.
Inschrijvingsperiode:
13/05/2022: definitieve
inschrijving op afspraak
Volg de instructies van de school om de inschrijving definitief te realiseren.
.
Vrije inschrijvingen:
Vanaf 09/05/2022
Leerlingen die tijdens de aanmeldperiode nog niet aangemeld zijn, kunnen vanaf 09/05/2022 opnieuw (fysiek) inschrijven.
– Heeft de school vrije plaatsen, dan kan uw zoon en/of dochter onmiddellijk inschrijven.
– Heeft de school geen vrije plaatsen, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.
.

3. Wat heb ik nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet
 • Naam, voornaam, geboortedatum en officieel adres van je kind
 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de achterkant van de identiteitskaart (kids-ID) van je kind (11 cijfers; links bovenaan).
 • Indien je geniet van voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

4. Heb ik voorrang om mijn kind in te schrijven?

 • Broers en zussen van onze eigen leerlingen (secundair onderwijs) en kinderen van personeelsleden genieten voorrang om in te schrijven in 1A en/of 1B.
 • Volgens het inschrijvingsdecreet geldt deze voorrangsregel ook voor stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
 • Deze leerlingen moeten samen met de overige leerlingen tussen 28/03/2021 (14.00) en 25/04/2021 (14.00) digitaal aanmelden.
 • De voorrangsgroepen zullen steeds prioritair geordend worden.
 • OPGELET: BROERS EN ZUSSEN EN KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN MOETEN DUS OOK AANMELDEN!

5. Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

Leerlingen die tijdens de aanmeldperiode nog niet aangemeld zijn, kunnen volgens de regelgeving
vanaf 09/05/2022 opnieuw fysiek inschrijven. (U kan uw kind NIET meer digitaal aanmelden)

 • Heeft de school vrije plaatsen, dan kan uw zoon en/of dochter onmiddellijk online inschrijven.
 • Heeft de school geen vrije plaatsen, dan wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst (volgens chronologie). U ontvangt als ouder een document niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document vermeldt het nummer op de wachtlijst.

  6. Waar kan ik de vrije plaatsen (1A en 1B) terug vinden?

  Indien er na de aanmeldperiode nog vrije plaatsen zijn, zullen deze vanaf vrijdag 06/05/2022 op de
  schoolwebsite gepubliceerd worden.
  Je kan deze ook steeds terugvinden op www.secundair-aanmelden.be,
  www.naarschoolinvlaanderen.be of www.clbhalle.be. Gelieve regelmatig te controleren.
 • 7. Hoe verloopt het inschrijvingsmoment op 13/05/2022?

  Elke toegewezen leerling heeft via e-mail een uitnodiging met instructies om in te schrijven
  ontvangen. Deze uitnodiging vermeldt een willekeurig toegekend nummer en een uur van afspraak.
  Gelieve het opgegeven uur van afspraak te respecteren.
  Als school werken wij al enkele jaren met een vast inschrijvingsteam. Deze mensen vervullen het
  administratieve luik van de inschrijvingen. Daarnaast probeert men uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien uw kind meer of andere ondersteuning nodig heeft, luisteren we graag naar u.
  OPGELET: Het inschrijvingsgesprek verloopt volledig in het Nederlands! Indien dit voor u moeilijk is,dient u een tolk (+18) te voorzien die zich engageert om de rest van het schooljaar als contactpersoon op te treden.
 • 8. Wat moet ik meenemen naar het inschrijvingsmoment?
  Wij vragen de volgende documenten mee te brengen:

  -de uitnodiging inschrijving met willekeurig toegekend nummer
  -ID-kaart met rijksregisternummer van het kind
  -een recent rapport
  -de BaSo-fiche (dit krijg je via de leerkracht van het 6de leerjaar) indien al gekregen
  bewijs, brief of bankafschrift om aan te tonen dat u het voorbije schooljaar een studietoelage
  genoten hebt. Verplicht mee te brengen als u dit op het digitale aanmeldformulier ingevuld
  hebt. Zonder deze documenten is de inschrijving administratief niet in orde!   


  Gelieve het opgegeven uur van afspraak, vermeld op de uitnodiging inschrijving 13/05/2022, te
  respecteren a.u.b..

 • 9. Wat is de BASO-fiche?
  De BaSO-fiche is een document dat een vlotte overgang van het lager- naar het secundair onderwijs
  mogelijk maakt. Deze fiche is bedoeld om de ouders te ondersteunen bij hun communicatie met de
  secundaire school over de noden van en geboden zorg aan hun kind. De inhoud wordt opgesteld
  door het zorgteam van de basisschool, overlegd met de ouders en in consensus met hen verder
  ingevuld. De leraar van het zesde leerjaar maakt de eindredactie en overhandigt de fiche aan de
  leerling en haar/zijn ouders.
 • 10. Wat als ik (nog) geen BASO-fiche heb gekregen van de lagere school
  Indien je (nog) geen BASO-fiche hebt gekregen, vragen we om een recent rapport mee te brengen bij
  inschrijving.
 • 11. Wat als ik of mijn kind niet aanwezig kan zijn op de inschrijvingsdag?
  Gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met de school via inschrijvingen1egraad@hhchalle.be
 • 12. Wat als mijn kind een leerstoornis heeft?
  In het online inschrijvingsformulier krijgt u de mogelijkheid om aan te duiden of en welke
  leerstoornis uw kind heeft. In de loop van september ontvangt u meer info over de aangeboden
  ondersteuning via Smartschool.
  De school heeft al heel wat expertise opgebouwd in het ondersteunen van kinderen met
  leerstoornissen. De zorg in kleine groepjes die in de lagere school wordt geboden door een
  zorgleerkracht kan in een secundaire school niet meer georganiseerd worden. Echter, ons team zal
  uw kind in de klas zo goed als haalbaar is ondersteunen.

Hebt u nu al vragen of bezorgdheden? Dan kan u een e-mail sturen naar
Kristien.lefever@hhchalle.be.

 • 13. Wat als ik denk dat mijn kind nood heeft aan extra ondersteuning?
  Denkt u dat uw kind een specifieke aanpak vraagt van ons team omwille van een gedragsprobleem,
  thuissituatie, ontwikkelingsproblematiek…? (bv. ASS, ADHD, hoogsensitiviteit, dysfasie, ex-OKAN…)

  Dan vragen wij om de school (via aanmelden2122@hhchalle.be of kristien.lefever@hhchalle.be)
  hiervan al op de hoogte te brengen, zodat we de verwachtingen van alle partijen op elkaar kunnen
  afstemmen. Indien de school het nodig acht, zullen ouders voor een persoonlijk gesprek op school
  uitgenodigd worden.
 • 14. Kan de school mijn inschrijving weigeren?
  De school kan een inschrijving weigeren omwille van de volgende redenen:
  – Als je kind niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs
  – Als je kind nog niet aangemeld is en u zich vanaf 09/05/2022 in de school aanbiedt en de
  capaciteit bereikt is – er geen vrije plaatsen meer zijn
  – Als de school je in de afgelopen 2 schooljaren definitief uitgesloten heeft. (tuchtprocedure)
  – Als de school niet de gepaste zorg kan geven zal er ingeschreven worden onder ontbindende
  voorwaarden.
 • 15. Kunnen we op voorhand de school komen bezoeken?
  Op vrijdag 11/03/2022 verwelkomen we u graag op onze opendeuravond. (Campus Vondel &
  Campus Parklaan van 18.30u tot 21.00 uur)
  We zetten de deuren open voor iedereen, maar vooral voor toekomstige leerlingen van het eerste
  jaar secundair en hun ouders. Omdat we merken dat leerlingen van het 5 de  leerjaar steeds vaker naar
  onze opendeurdag komen, willen we hen ook  uitnodigen.
  Er worden interactieve workshops, proeflessen en infosessies i.v.m. onderwijshervorming en
  inschrijvingen voorzien.
  U kan ook via de schoolwebsite digitaal kennismaken met de school.
 • 16. Ik wil mijn kind inschrijven voor een richting in het 2 de  tot 7 de  jaar.

Leerlingen die starten in het 2de tot en met 7de jaar secundair onderwijs kunnen zich vanaf dinsdag 07-06-2022 vanaf 8.00 u. digitaal aanmelden via de website.

De school zal u daarna contacteren om uw zoon of dochter fysiek in te schrijven op maandag 04-07-2022.


Meer informatie?
Voor een inschrijving in het 2de jaar kan u de school contacteren op 02 363 85 70 of via inschrijvingen1egraad@hhchalle.be.
Voor een inschrijving in het 3de of 4de jaar contacteer je stijn.behaegel@hhchalle.be.
Voor een inschrijving in het 5de, 6de of 7de jaar contacteer je miet.vanhilderson@hhchalle.be.

17. Meer informatie nodig over de inschrijvingsprocedure?

– Centrale helpdesk: info@aanmelden.school of via http://aanmelden.school
– Digitale infosessie “Op stap naar het secundair onderwijs”: www.opstapnaarhetsecundaironderwijs.be
– Vrij CLB Halle: www.clbhalle.be of 02/356 55 23