Humane wetenschappen


Finaliteit: Doorstroom
Studiedomein: Maatschappij en welzijn

Studieprofiel van een leerling in Humane wetenschappen:

• Je vindt het gedrag van mensen interessant en wil weten hoe je dit kan verklaren.

• Je bent nieuwsgierig naar de manier van leven en de cultuur van anderen.

• Je wil weten hoe mensen zich ontwikkelen en hoe het komt dat het soms fout loopt.

• Je hebt interesse in alle domeinen van de maatschappij: cultuur, levensbeschouwing, economie, recht, wetenschap, filosofie, politiek en kunst.

• Je kan kritisch zijn en durft je mening te uiten.

• Je kan abstract denken vanuit een theoretisch kader.

• Je volgt de actualiteit op de voet.

Een korte beschrijving van de studierichting:

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.


Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.


Ten slotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Lessentabel Humane Wetenschappen3e jaar4e jaar
Sociologie & psychologie33
Filosofie12
Kunstbeschouwing12
Wiskunde44
Nederlands44
Frans44
Engels32
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving10
Complementair11
– Digitale vaardigheden1
– Nog te bepalen1
Totaal aantal lestijden3232

Wat na deze studierichting?

• Logische overgang:  3de graad Humane Wetenschappen

• Mogelijke overgang: 3de graad Welzijnswetenschappen