Grieks – Latijn


Finaliteit: Doorstroom
Studiedomein: Taal en cultuur

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste
graad?

• 2 A + Grieks-Latijn

Studieprofiel van een leerling in Grieks-Latijn:


• Je wil via het bestuderen van de Latijnse en Griekse beschaving en cultuur het leven nu beter begrijpen en kritischer bevragen.
• Je wil met je kennis van de oude talen een beter inzicht krijgen in de moderne talen.
• Je beschikt over een goed geheugen.
• Je kan abstract denken en hebt zin voor analyse.
• Je houdt van strakke, complexe regels en wetmatigheden wat taal betreft.
• Je kan kritisch en nauwkeurig werken.
• Je kan doorzetten en toont studie-ijver.
• Aanleg voor wiskunde is een vereiste.

Een korte beschrijving van de studierichting:


Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Lessentabel tweede graad Grieks-Latijn3e jaar4e jaar
Grieks44
Latijn44
Wiskunde55
Nederlands44
Frans33
Engels22
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming  10
Totaal aantal lestijden3332

Wat na deze studierichting?

• Logische overgang:

3de graad Grieks-Latijn
3de graad Grieks-wiskunde

• Mogelijke overgang:

3de graad Latijn-Moderne talen
3de graad Latijn-wetenschappen
3de graad Latijn-wiskunde