Economische wetenschappen


Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

• 2 A

Studieprofiel van een leerling in Economische wetenschappen:

• Je hebt belangstelling voor de wereld om je heen: politiek, economisch, sociaal, mondiaal.

• Je volgt het nieuws via diverse media.

• Je hebt aanleg voor wiskunde.

• Je hebt zin voor netheid en orde bij het noteren en verwerken van gegevens.

• Je staat open om je ict-kennis en vaardigheden te vervolmaken.

• Je kan abstract denken vanuit een theoretisch kader.

Een korte beschrijving van de studierichting:

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Lessentabel tweede graad Economische wetenschappen3e jaar4e jaar
Economie
Wiskunde
Nederlands
4
5
4
4
5
4
Frans
Engels
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
4
3
2
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming  

Complementair
2
2
1  

2
2


– Digitale Vaardigheden1
– Nog te bepalen3
Totaal aantal  lestijden3232

Wat na deze studierichting?

• Logische overgang: 
3de graad Economie-wiskunde                                    
3de graad Economie-Moderne talen  

• Mogelijke overgang:
3de graad Bedrijfswetenschappen