Bedrijfswetenschappen


Finaliteit: Doorstroom  
Studiedomein: Economie en organisatie

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?  


• 2 A

Studieprofiel van een leerling in Bedrijfswetenschappen:


• Je hebt een brede belangstelling voor de wereld rondom jou, je bent geboeid door de economische realiteit en je wil haar verklaren.

• Je wil de relatie tussen de consument en producent in de economische wereld bestuderen en je verdiepen in de marktwerking en de rol van de overheid en (internationale) organisaties en in de internationale handel en economische relaties.

• Je staat open om je ICT-kennis en vaardigheden te vervolmaken.

• Je hebt een brede interesse voor algemene vakken en moderne talen.

• Je hecht veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal, maar ook in vreemde talen.

Korte beschrijving van de studierichting:

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Lessentabel tweede graad Bedrijfswetenschappen3e jaar4e jaar
Economie66
Wiskunde44
Nederlands44
Frans33
Engels22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Biologie11    
Chemie11
Fysica11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving10
Complementair  
– Digitale vaardigheden1
– Economisch Project1
– Artistieke vorming | Beeld1
– Nog te bepalen4
Totaal aantal lestijden3232

Wat na deze studierichting?

Logische overgang: 

3de graad Bedrijfswetenschappen

Mogelijke overgang:

3de graad Economie-moderne talen