Bedrijf & Organisatie


Finaliteit: Dubbele finaliteit
Studiedomein: Economie en organisatie

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

• 2 A

Studieprofiel van een leerling in Bedrijf & organisatie:

• Je hebt een brede belangstelling voor de wereld rondom jou.  De economische realiteit boeit je en je wil haar proberen te verklaren.

• Je gaat graag met de computer om.

• Je hebt  ook een brede interesse voor algemene vakken.

• Je hecht veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal, maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits).

• Je kiest voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.

Korte beschrijving van de studierichting:

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten en maken leerlingen kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi.

Lessentabel Bedrijf & Organisatie3e jaar4e jaar
Bedrijfseconomie89
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde33
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen21
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Mens en Samenleving10
   
Complementair
 – Digitale vaardigheden1  
– Artistieke Vorming | Beeld1
– Nog te bepalen3
Totaal aantal lestijden3232

Wat na deze studierichting?

Logische overgang:  3de graad Bedrijf & Organisatie

Mogelijke overgang: 3de graad Organisatie & Logistiek