Nieuwe Vacature!

10 u wiskunde in 5 aso
Van 06/01/2020 tot 01/03/2020

Voor onze andere vacatures kan je hier terecht

Inschrijvingen Schooljaar 2020-2021

Infoavond
Maandag 10 februari om 19u30: Infoavond voor toekomstige leerlingen van het eerste jaar.
In het auditorium van de Parklaan.

Opendeurdag
Vrijdag 27 maart
Van 18u30 tot 21u00:
Interactieve workshops en proeflessen
Infosessies i.v.m. onderwijshervorming

INSCHRIJVEN EERSTE JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2020-2021

! EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN !

  • DIGITAAL AANMELDEN: Je meldt aan tussen 30/03/2020  (vanaf 14u00) en 24/04/2020  (14u00) via website www.aanmelden.school
  • ALLE leerlingen, inclusief voorrangsgroepen moeten aanmelden!
  • Hoe aanmelden? Het stappenplan aanmelden vind je op   www.aanmelden.school
  • Vanaf 30/03/2020 kan je op de centrale helpdesk info@aanmelden.school terecht met eventuele vragen
  • 07/05/2020: bekendmaking toegewezen school. Ouders krijgen het resultaat via mail/post (controleer best uw SPAM)
  • Alle toegewezen leerlingen en hun ouders zullen een uitnodiging ontvangen om hun ticket om te zetten in een inschrijving
  • 29/05/2020: definitieve inschrijving op afspraak  
  • Vanaf 13/05/2020: start vrije inschrijvingen (nog niet aangemelde leerlingen)
  • Meer informatie over aanmelden en inschrijven vind je op de schoolwebsite – inschrijvingen – FAQ