Ouderraad


Aan onze school is een actieve ouderraad verbonden. Deze wil een brugfunctie vervullen tussen de leerlingen, ouders, het schoolteam en de ouderraad zelf. Dit gebeurt via overleg met de directie, activiteiten…

Contactgegevens:

De voorzitter:  Vacant
E-mail: ouderraadjanruusbroec@gmail.com

Blog: http://ouderraadjanruusbroec.blogspot.be/