Buitenschoolse opvang


De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd binnen de school.

Meer info:

Katrien Cornelis: katrien.cornelis@korha.be

Het nieuw telefoonnummer van de opvang is 0471/59.05.35

Hier kan u het huishoudelijk reglement bekijken:

Huishoudelijk reglement Jan Ruusbroec