Veilig & elke dag op tijd naar school


Waar zet ik mijn kind af?

Beide poorten ( Handbooghof en Parklaan) zijn de toegangspoorten voor alle kinderen van de kleuter– en lagere school.

Wie met de fiets komt, gebruikt uit veiligheidsoverweging de fietsenstalling aan de turnzaal.

Onder het motto “Vanaf hier kan ik het alleen” betreden de kleuters vanaf 8.25 uur zelfstandig de speelplaats van de kleuterschool.
Lagere schoolkinderen nemen afscheid aan de poort. De kinderen stappen alleen de speelplaats op.


Wat als mijn kind ‘S MIDDAGS naar huis gaat?

Kleuterafdeling

De jongste kleuters en kinderen van de lagere school eten samen met hun juf in de klas.
De kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas eten in de refter.

Kleuters mogen ‘s middags in de klas afgehaald worden.

Om 13.10u starten de namiddagactiviteiten.

Lagere afdeling

De leerlingen van de lagere afdeling eten samen met hun juf of meester in de klas.

Kinderen die ‘s middags naar huis gaan, mogen om 12.25 uur aan de poorten opgewacht worden.

Om 13.40 uur starten de lessen opnieuw .


Wat na schooltijd?

Om 15.30 uur kunnen de kleuters aan de deur van de klas worden afgehaald. Nadien kan dat aan de poort of vanaf 15.45 uur in Stekelbees.

Tussen 15.25 uur en 15.45 uur kunnen de kinderen van de lagere afdeling aan de rotonde afgehaald worden.
Op woensdag kan dat van 12.05u tot 12.20u. Nadien neemt Stekelbees het toezicht over.


Is er voor– en naschoolse opvang?

Kinderen die tussen 7.00 uur en 8.25 uur op school aankomen,  kunnen terecht bij de naschoolse opvangdienst Stekelbees.

Gevaarlijke situaties (zoals in de buurt van de schoolpoort op klasgenootjes wachten of zonder toezicht op de speelplaats zijn) willen we vermijden. De school is niet aansprakelijk wanneer er zich dan een ongeval voordoet.

Wanneer u als ouder geen gebruik wenst te maken van deze opvang, blijft u verantwoordelijk voor uw kind (zie ook schoolreglement).

Na schooltijd kan u van de diensten van Stekelbees gebruik maken tot 18.00u.

Voor meer informatie over Stekelbees, kan u terecht bij verantwoordelijke Saskia Sercu (GSM :  0474 28 51 03).


Zijn er rijen na schooltijd?

Na schooltijd is er een rij naar de Ninoofsesteenweg: uitgang Handbooghof -Possozplein – Grote Markt – Melkstraat -Beestenmarkt – Ninoofsesteenweg.

Indien kinderen uitzonderlijk wel/niet met de rij mee moeten, graag een berichtje via de schoolagenda.

Kinderen die alleen de school mogen verlaten, nemen de kortste/veiligste route.


Wat als ik te laat kom?

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. De activiteiten zijn dan volop bezig en het is voor uw kind dan ook moeilijk om aan te sluiten bij de pedagogische activiteiten.

Wij vragen u uitdrukkelijk om het begin- en einduur te respecteren, zodat de klasactiviteiten niet gestoord worden.

DE BEL GAAT …
NIEMAND IS TE LAAT
IEDEREEN IS BLIJ,
WANT ER ZIJN GEEN
GAATJES IN DE RIJ!

Kleuterafdeling

Lagere afdeling

Enkele gouden tips om op tijd te zijn… 

  • Zet de wekker 10 minuutjes vroeger.
  • Sta als ouder iets eerder op.
  • Zet het ontbijt van tevoren klaar.
  • Vul de broodtrommels evt. de avond voordien.
  • Laat de kinderen meehelpen.
  • Leg kledij vooraf klaar.
  • Maak de schooltas -al dan niet samen- de avond voordien.
  • Vertrek tijdig met je wagen/fiets/trein/…