Vakantieperioden en vrije dagen


De Vlaamse regering heeft een algemene vakantieregeling vastgelegd. Deze moet bekeken worden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan de regelgeving. Ook kan de minister steeds bij ministeriële omzendbrief bepaalde afwijkingen toestaan.

Deze regeling kan u hier nalezen.


Schooljaar 2022-2023

Eerste trimester:

 • de lessen hervatten op donderdag 1 september
 • maandag 3 oktober: lokale verlofdag
 • herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november
 • vrijdag 11 november: Wapenstilstand
 • woensdag 30 november: pedagogische studiedag
 • kerstvakantie: van maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari

Tweede trimester:

 • woensdag 1 februari: pedagogische studiedag
 • krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari
 • maandag 20 maart: lokale verlofdag
 • paasvakantie: van maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april

Derde trimester:

 • maandag 1 mei: dag van de arbeid
 • woensdag 17 mei: pedagogische studiedag
 • donderdag 18 en vrijdag 19 mei: Hemelvaartsdag en dag nadien
 • maandag 29 mei: Pinkstermaandag
 • de laatste schooldag eindigt ’s middags
 • de zomervakantie begint op zaterdag 1 juli