Onze school


Onze school is een basisschool die behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijs. Wij volgen de leerplannen van het VVKBaO. Onze school biedt onderwijs aan kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar en zes maanden.