CLB


CLB HalleOnze school wordt begeleid door het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) Halle

Onze medewerkers zijn :

  • schoolarts : mevrouw Suzanne Francken
  • verpleegster : mevrouw Hilde D’Haemer
  • kleuterschool : mevrouw Nadine D’Hauwer
  • lagere school : meneer Anthony Goemaere

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen :

  • het leren en studeren ;
  • de onderwijsloopbaan ;
  • de preventieve gezondheidszorg ;
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Meer info: www.clbhalle.be