Heilig-Hart&College Handbooghof


De directie en het personeel van onze kleuter en lagere school

nodigen alle kleuters, leerlingen en hun ouders, bij deze graag uit op

het kijkmoment op maandag 29 augustus 2022 tussen 16.30 uur en 17.30 uur.

Tijdens dit bezoekje krijgt iedereen de kans om de nieuwe klas even te zien, een gesprekje met de nieuwe juf te voeren en te ontdekken wie eventueel de nieuwe vriendjes zijn.  De kinderen zijn mee welkom in de klas bij de juf. Het is niet de
bedoeling dat ze vrij in de school of op de speelplaats rondlopen.

 Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

Wij zijn er even tussenuit!

Fijne vakantie!

Voor wie graag al een kijkje neemt: schoolreglement 2022-2023

We bouwen aan een nieuwe website
JAARTHEMA 2021 -2022
WERKEN AAN DE GROENE SPEELPLAATS