Schoolteam



Bart Parrez

Directeur

Contact

Kristin Langendries

Beleidsmedewerker

Zorgteam

Administratie 

Kinderverzorgster 

Leerkrachten kleuterafdeling 

Leerkrachten lagere afdeling 

Bijzondere leermeesters