Schoolbestuur


Zusters Annuntiaten van Heverlee

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Onze school behoort tot de schoolgemeenschappen van de Zusters Annuntiaten van Heverlee:

VZW Heilig-Hartinstituut Halle Annuntiaten
Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee