Veilig & elke dag op tijd naar school


Waar zet ik mijn kind af?

Beide poorten ( Halleweg en Panoramalaan) zijn de toegangspoorten voor alle kinderen van de kleuter– en lagere school.

Wie met de fiets komt, mag de fietsenstalling aan de turnzaal gebruiken. Indien u via de  Panoramalaan komt met de fiets, vragen we u af te stappen en te voet met de fiets in de hand de speelplaats over te steken.

Onder het motto “Vanaf hier kan ik het alleen” betreden de kleuters vanaf 8.15 uur zelfstandig de  speelzaal van de kleuterschool.

Ouders van de lagere school nemen afscheid aan de poort. De kinderen stappen alleen de speelplaats op.


Wat als mijn kind ‘S MIDDAGS naar huis gaat?

De kleuters  en kinderen van de lagere school eten samen met hun juf in de klas.

Kinderen die ‘s middags naar huis gaan, mogen om 12.10 uur aan de poorten opgewacht worden. Kleuters mogen in de klas afgehaald worden.

Om 13.35 uur starten de lessen opnieuw .


Wat na schooltijd?

Tussen 15.30 en 15.45 uur mogen de kinderen aan de poorten afgehaald worden. De kleuters worden aan de speelzaal afgehaald. De peuters van de onthaalklas worden aan de deur van de klas afgehaald .


Is er voor– en naschoolse opvang?

Kinderen die tussen 7 en 8.15 uur op school aankomen,  kunnen terecht bij de naschoolse opvangdienst Stekelbees.

Gevaarlijke situaties (zoals in de buurt van de schoolpoort op klasgenootjes wachten of zonder toezicht op de speelplaats zijn) willen we vermijden. De school is niet aansprakelijk wanneer er zich dan een ongeval voordoet.

Wanneer u als ouder geen gebruik wenst te maken van deze opvang, blijft u verantwoordelijk voor uw kind (zie ook schoolreglement).

Voor meer informatie over Stekelbees, kan u terecht bij verantwoordelijke Saskia Sercu (GSM :  0474 28 51 03).


Zijn er rijen na school-tijd?

Na schooltijd zijn er  4 rijen:

  • Loriesstraat / Nijvelsesteenweg (oversteek)
  • Duezstraat / Nijvelsesteenweg (oversteek)
  • Leopoldstraat / Halleweg
  • Tennis/ Eugène Ysayestraat

Indien kinderen uitzonderlijk wel/niet met de rij mee moeten, graag een berichtje via de schoolagenda. 

Kinderen die alleen de school mogen verlaten, nemen de kortste/veiligste route.


Wat als ik te laat kom?

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. De activiteiten zijn dan volop bezig en het is voor uw kind dan ook moeilijk om aan te sluiten bij de pedagogische activiteiten.

Wij vragen u uitdrukkelijk om het begin- en einduur te respecteren, zodat de klasactiviteiten niet gestoord worden.

DE BEL GAAT …
NIEMAND IS TE LAAT
IEDEREEN IS BLIJ,
WANT ER ZIJN GEEN
GAATJES IN DE RIJ!

Enkele gouden tips om op tijd te zijn… 

  • Dek de ontbijttafel de avond voordien.
  • Sta als ouder voor je kind op. 
  • Vertrek tijdig met je wagen/fiets/trein/…
  • Leg alle kleren vooraf klaar.
  • Zet de wekker 10 minuutjes vroeger.
  • Maak je schooltas de dag voordien