Klasuren


Vóór 8.15 uur is er geen bewaking voorzien op de speelplaats. De kinderen die vóór 8.15 uur naar school komen, moeten naar Stekelbees, de buitenschoolse kinderopvang.

Om 8.15 uur, een kwartier vóór het belteken begint de ochtendbewaking. Enkele leerkrachten houden toezicht op de aanwezige kinderen.

  • Voormiddag   van   8.35 uur tot 12.10 uur
  • Namiddag      van 13.35 uur tot 15.30 uur

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind(eren) te begeleiden tot bij de volwassene die toezicht houdt. Ouders die zich niet houden aan dit punt uit het schoolreglement worden ter verantwoording geroepen.

De kinderen mogen enkel met een schriftelijk attest van de ouders en mits de toestemming van de directie de speelplaats verlaten. Zonder verzoek op papier worden kleuters niet meegegeven met grotere broer of zus.

Het afhalen van kinderen na schooltijd, is en blijft een bijzonder druk moment in en rond de school. Om de leerkrachten de kans te geven het overzicht over alle leerlingen te bewaren, laten wij geen ouders toe op de speelplaats.

Wij vragen ouders ook heel duidelijk met hun kinderen en de leerkracht te communiceren indien het normale afhaalritueel om één of andere reden zou wijzigen. De klasagenda in de lagere school of het heen- en weerschrift bij de kleuters zijn hiertoe de meest geschikte kanalen. In geen geval kunnen wij toelaten dat kinderen zonder gedateerde en door de ouders ondertekende schriftelijke toestemming, zelfstandig naar huis gaan.


Lees ook:
Veilig & elke dag op tijd naar school