Welkom!


Draaiboek heropstart onderwijs

Klik hier voor het draaiboek van heropstart onderwijs Vlaanderen.

Klik hier voor het draaiboek van onze school.


Opendeuravond Heilig-Hart & College Secundair

Normaal gezien was op 27/03/2020 onze opendeuravond gepland. Het zal jullie niet verbazen dat deze niet kon doorgaan. Via deze trailer willen we jullie wel wat informatie bezorgen over onze school.Geïnteresseerd?
Deze presentatie geeft jullie meer uitleg over ‘NAAR HET EERSTE JAAR SO’


INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021:

UPDATE CORONA (18/03/2020):

De data en procedure van aanmelden en inschrijven blijven dezelfde.

Vrije inschrijvingsperiode van 3/06/2020 tot 3/07/2020, nadien zijn onze secretariaten gesloten tot 22 augustus.

Hulp nodig of een vraag over aanmelden/inschrijven? Ga naar www.basisschool-aanmelden.be


Beste ouder

Op 12 maart 2020 riep de overheid drastische maatregelen uit om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Een van de maatregelen was het opschorten van alle lessen in scholen tot aan de paasvakantie. Lessen gaan niet door, maar de school voorziet opvang voor leerlingen die echt nergens anders terecht kunnen.

Doktersattesten voor afwezigheden zijn niet nodig.

Per regio zal er 1 locatie voorzien worden waar leerlingen tot 14 jaar opgevangen kunnen worden. Daar zullen leerkrachten van onze verschillende scholen aanwezig zijn om toezicht te doen.

Opgelet:  De maatregel is erop gericht verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom is het erg belangrijk dat jullie alles proberen om jullie zoon of dochter thuis te houden. Enkel wanneer je geen alternatieven hebt, kan je zoon of dochter naar de opvang komen.

Wij vragen jullie om via Smartschool of via onderstaand briefje te laten weten op welke dagen jouw zoon of dochter naar de opvang zou komen en wat de reden is. Het is niet de bedoeling om leerlingen snel even af te zetten en nadien weer op te halen. Hiermee brengt u uw zoon of dochter en de medeleerlingen nodeloos in gevaar.

De opvang is in principe gratis. De voor- en naschoolse opvang voor de kleuter- en lagere school blijft ook doorgaan, maar blijft betalend. Deze wordt voorzien op de plaats van jouw regio. Op de lokale verlofdagen van jouw school is er enkel betalende opvang voor de kleuter- en lagere scholen (zoals reeds eerder werd voorzien).

Deze periode is geen vakantie. Dat wil zeggen dat leerkrachten misschien opdrachten zullen geven aan jouw zoon of dochter. Ze zullen jou laten weten hoe dat gebeurt en wat ze verwachten. Het is belangrijk dat ze de leerstof blijven onderhouden. De proefwerken voor de leerlingen van de secundaire school worden afgeschaft. Er zijn geen warme maaltijden en er wordt geen busvervoer voorzien.

Voorlopig gaan we ervan uit dat de lessen na de paasvakantie weer normaal verlopen, maar alle activiteiten en uitstappen tot eind april worden preventief afgelast. Als dat niet zo zou zijn, houden we jou zeker op de hoogte.

Vriendelijke groeten

Lander Van Medegael

Algemeen Directeur

Katholiek Onderwijs Regio Halle AnnuntiatenInfo Coronavirus (Covid-19)                                                                             

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Meer informatie?

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.


Aanmeldingen voor 2020-2021                                                                             

Alle kinderen geboren in 2018 of ouder moeten eerst digitaal aanmelden en dan inschrijven in de school.

Broers, zussen en kinderen van personeel krijgen voorrang in de scholen waar de andere kinderen school lopen of de ouder werkt.

Er zijn voor de voorrangsgroepen aparte periodes. Enkel in deze periodes geldt de voorrang.

Enkel voorrangsgroepen (broers, zussen, kinderen van personeel)

 1. 06/01/2020 (10u) – 17/01/2020 (16u): aanmelden via computer
 2. 24/01/2020 resultaat van de aanmelding via mail
 3. 27/01/2020 – 14/02/2020: inschrijven in de school

Alle andere kinderen:

 1. 02/03/2020 (10u) – 31/03/2020 (16u): aanmelden via computer
 2. 29/04/2020 resultaat van de aanmelding via mail
 3. 04/05/2020 – 26/05/2020: inschrijven in de school

Je kun(s)t het!

Afbeeldingsresultaat voor muzische opvoeding

Klasnieuws

” “