Vakantieperioden en vrije dagen


Schooljaar 2016-2017

Eerste trimester :

 • de lessen hervatten op donderdag 1 september
 • maandag 3 oktober : lokale verlofdag
 • woensdag 12 oktober : pedagogische studiedag
 • herfstvakantie : van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november
 • vrijdag 11 november : Wapenstilstand
 • woensdag 16 november : pedagogische studiedag
 • kerstvakantie : van maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari

Tweede trimester :

 • krokusvakantie : van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart
 • maandag 27 maart : lokale verlofdag
 • paasvakantie : van maandag 3 april tot en met maandag 17 april

Derde trimester :

 • maandag 1 mei : Dag van de Arbeid
 • woensdag 24 mei : pedagogische studiedag
 • donderdag 25 en vrijdag 26 mei : Hemelvaartsdag en dag nadien
 • maandag 5 juni : Pinkstermaandag
 • vrijdag 30 juni : de laatste schooldag eindigt ‘s middags
 • de zomervakantie begint op maandag 3 juli

De Vlaamse regering heeft een algemene vakantieregeling vastgelegd. Deze moet bekeken worden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan de regelgeving. Ook kan de minister steeds bij ministeriële omzendbrief bepaalde afwijkingen toestaan.

Deze regeling kan u hier nalezen