Vakantieperioden en vrije dagen


Schooljaar 2017-2018

Eerste trimester :

 • de lessen hervatten op vrijdag 1 september
 • maandag 2 oktober : lokale verlofdag
 • herfstvakantie : van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november
 • woensdag 22 november : pedagogische studiedag
 • kerstvakantie : van maandag 25 december tot en met zondag 7 januari

Tweede trimester :

 • krokusvakantie : van maandag 12 februari tot en met vrijdag 18 februari
 • maandag 12 maart : lokale verlofdag
 • paasvakantie : van maandag 2 april tot en met zondag 15 april

Derde trimester :

 • maandag 30 april : pedagogische studiedag
 • dinsdag 1 mei : Dag van de Arbeid
 • donderdag 10 en vrijdag 11 mei : Hemelvaartsdag en dag nadien
 • maandag 21 mei : Pinkstermaandag
 • de zomervakantie begint op zondag 1 juli

De Vlaamse regering heeft een algemene vakantieregeling vastgelegd. Deze moet bekeken worden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan de regelgeving. Ook kan de minister steeds bij ministeriële omzendbrief bepaalde afwijkingen toestaan.

Deze regeling kan u hier nalezen