Schoolvisie


Onze school is een vrije, katholieke basisschool waar wij de kinderen de beste kansen willen geven om op te groeien in een geest van openheid, eerlijkheid en respect voor elk-ander.

Onze schoolvisie steunt op 5 pijlers:

 • Onze opvoeding streeft naar een volledige persoonsvorming.
  Om gelukkig te worden heeft een kind hoofd, hart en handen nodig. Wij willen dat onze kinderen veelzijdig opgroeien: verstandelijk – lichamelijk – sociaal – affectief – muzisch … Wij streven er dus naar alle talenten van het kind te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Onze opvoeding getuigt van een voorkeursliefde voor elk kind.
  Alle kinderen zijn zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras welkom bij ons. Wij proberen oog te hebben voor de noden van elk kind. Natuurlijk rekenen wij hiervoor ook op een oprechte inzet van het kind en op de betrokkenheid van de ouders.Wij streven ernaar om de intrinsieke kwaliteiten van elk kind te ontdekken en te ontwikkelen. Deze onderwijsoptie wordt vertaald naar de dagelijkse klaspraktijk door de aandacht die wordt geschonken aan differentiatie en zorgverbreding, zowel voor de zwak-, normaal- als hoogbegaafde kinderen.
 • Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie.
  Om kinderen te helpen groeien willen wij hen nabij zijn en warmte en aandacht bieden. Daarom kiezen wij voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte, waarbij leerkrachten streven het goede voorbeeld te geven.
 • Onze opvoeding draagt zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding.
  In onze school bekennen wij doelbewust kleur. Wij geloven dat kleine en grote mensen door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar wij willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een geestelijk rijk gevuld leven.
 • Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking.
  Als schoolteam zullen wij hard werken om onze visie in de dagelijkse klaspraktijk te realiseren. Vanzelfsprekend rekenen wij ook op de inzet en de goede wil van de ons toevertrouwde kinderen en hun ouders. Zonder deze samenwerking lukt het ons niet.
  Wij kunnen ook rekenen op vele deskundige helpers zoals het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), onze school- en ouderraad en de lokale gemeenschap.