Scholengemeenschap


Onze scholengemeenschap

zevenspronghalleVanaf het schooljaar 2003-2004 werd er een scholengemeenschap opgericht waar de basisscholen Heilig-Hart&College Halle, Basisschool Don Bosco Halle en BuLO Don Bosco Halle deel van uitmaken.

De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het aangeboden onderwijs te coördineren en te begeleiden.

Deze scholengemeenschap wordt “De Zevensprong, Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Halle” genoemd.

Contact

De Zevensprong, Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Halle

Administratieve zetel Vondel 41
1500 Halle
Telefoon 02 356 99 04
Fax 02 363 85 89
Website http://www.zevenspronghalle.be

Dhr. Dany Berckmans
Functie Coördinerend directeur
Telefoon Via algemeen nummer
E-mail dany.berckmans@hhchalle.be
Nederlandse taal primeert

Gezien de toenemende instroom aan anderstaligen in ons Nederlandstalig onderwijs, komen wij als vrije katholieke basisscholen van de scholengemeenschap “de zevensprong” overeen naar de toekomst toe éénsgezind volgende maatregelen consequent toe te passen om aldus de basiskwaliteit van onze Nederlandstalige opvoedingsprojecten te kunnen waarborgen.

1. De directies verbinden er zich toe om uitsluitend het Nederlands te gebruiken als officiële voertaal met de ouders.Ouders die de Nederlandse taal niet beheersen, dienen zich te laten vergezellen van een tolk.

2. Bij de inschrijving van kinderen waarvan de ouders anderstalig zijn, zullen de directies de ouders wijzen op hun taalverantwoordelijkheid voor wat betreft de opvolging van hun kind.Minstens één van beide ouders zal gevraagd worden er zich toe te verbinden dat hij of zij de Nederlandse taal machtig is (spreken, lezen en schrijven) of minstens het engagement aangaat om binnen een redelijke termijn deze taal aan te leren.
De directies van hun kant zullen de ouders die dit wensen, spontaan doorverwijzen naar lokale hulpgroepen die kunnen bijspringen bij het onderricht van de Nederlandse taal.

3. In de schoolgebouwen zal op uitdrukkelijke wijze worden geëist dat erdoor de leerlingen Nederlands wordt gesproken.
Van de ouders wordt eenzelfde engagement gevraagd.

4. Alle oudercontacten tussen ouders en personeel verlopen uitsluitend in het Nederlands.

De scholengemeenschap bestaat uit:
HHC Vondel

Heilig-Hart & College Vondel Basis

Adres Vondel 41
1500 Halle
Telefoon 02 356 99 04
Fax 02 363 85 89
Website http://www.hhhcol.be

Mevr. Kris Cooman
Functie Directeur
Telefoon Via algemeen nummer
E-mail kris.cooman@hhchalle.be
HHC Handbooghof

Heilig-Hart & College Handbooghof

Adres Handbooghof 10
1500 Halle
Telefoon 02 363 80 41
Website http://www.hhchallebasis.be/handbooghof

Dhr. Jo Van Der Kelen
Functie Directeur lagere school
Telefoon Via algemeen nummer
E-mail jo.vanderkelen@hhchalle.be

Mevr. Griet Pierreux
Functie Intern Beleidsmedewerker Kleuterafdeling
Telefoon Via algemeen nummer
E-mail griet.pierreux@hhchalle.be
HHC Halleweg

Heilig-Hart & College Halleweg

Adres Halleweg 220
1500 Halle
Telefoon 02 356 95 14
Website http://www.hhchallebasis.be/sint-rochus

Dhr. Bart Parrez
Functie Directeur
Telefoon Via algemeen nummer
E-mail bart.parrez@hhchalle.be
VBS Don Bosco Halle

Vrije Basisschool Don Bosco Halle

Adres Lenniksesteenweg 2
1500 Halle
Telefoon 02 360 32 01
Fax 02 360 32 01
Website http://www.donboscohallebasis.be

Dhr. Jan Crabeels
Functie Algemeen directeur
Telefoon 0478 22 05 72
E-mail jan.crabeels@gmail.com

Mevr. Reinhilde Moriau
Functie Pedagogisch directeur
Telefoon 0478 54 63 19
E-mail rmoriau@telenet.be
BuLO Don Bosco Halle

Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs – Don Bosco

Adres Lenniksesteenweg 2
1500 Halle
Telefoon 02 360 32 01
Fax 02 360 32 01
Website http://www.donboscohallebulo.be/

Mevr. Agnes Luyckx
Functie Directrice
Telefoon Via algemeen nummer
E-mail directie@donboscohallebulo.be