Heropstart vanaf 8 juni 2020 voor alle klassen


4 juni 2020

Beste ouder,

Onze school kan veilig herstarten.

Vanaf 8 juni 2020 krijgen alle klassen vier hele dagen les op school.  Alle leerlingen van de lagere school krijgen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 15u25.

Op woensdag blijven we noodopvang organiseren. Wij kiezen er als school voor om op woensdag geen les te geven. Dit geeft ons extra tijd voor specifiek onderhoud en overleg.

Voor elke vestiging gelden specifieke afspraken wat betreft het brengen en afhalen van leerlingen. Ook voor de noodopvang op woensdag gelden afspraken. U kreeg de brief reeds via Smartschool. Hieronder kan u hem nogmaals downloaden.

Brief met afspraken vestiging Vondel (lagere school)
Brief met afspraken vestiging Kasteelstraat (lagere school)
Brief met afspraken vestiging Kasteelstraat (kleuterschool)
Brief met afspraken vestiging Kleutersbaan (kleuterschool)

Hoe wordt de noodopvang op woensdag georganiseerd?

 • Welke kinderen vangen we op?
  • Kinderen van ouders die niet thuis kunnen werken.
  • De ouders die werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart.
  • Leerlingen die het moeilijk hebben thuis.
 • We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen.
 • De opvang gaat door op iedere vestiging. De kinderen die school lopen in vestiging Vondel gaan op woensdag naar de opvang in vestiging Vondel. De kleuters die school lopen in vestiging Kleutersbaan gaan op woensdag naar de opvang in vesting Kleutersbaan.

Wat met leerlingen die toch niet naar school komen?

 • Het afstandsleren valt weg. De leerkrachten van de lagere school zullen wel nog steeds hun weekplanning online zetten.
 • Er zullen geen live sessies meer plaatsvinden voor de kleuters.
 • Voor de kinderen van de lagere school die niet naar school komen, wordt er 1 live sessie georganiseerd op woensdag.

Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd? ( steeds betalend)

Zie brief per vestiging.

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (klasbubbels): de klassen worden de bubbels. De leerlingen krijgen een vaste plaats in hun klaslokaal. 
 • Aparte speeltijden: de leerlingen gaan niet allemaal samen spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende leerjaren. We werken met alternerende speeltijden en verschillende speelzones.
 • Afstand houden (1,5 meter): bij de kleuters geldt er geen afstandsregel. Tussen de leerlingen van de lagere school geldt er ook geen afstandsregel. De leerkrachten van de lagere school houden voldoende afstand van de leerlingen.
 • Mondmaskers: de leerlingen zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen. Indien jullie wensen dat jullie zoon/dochter een mondmasker draagt, zorg je hier als ouder zelf voor. De leraars dragen een mondmasker.
 • Netheid: Er werd een hygiëneplan opgesteld:
  • Leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel.
  • De lokalen worden regelmatig verlucht.
  • De schoolbanken, de stoelen, het gebruikte materiaal,… worden op regelmatige tijdstippen ontsmet.
  • Het poetspersoneel en de leerkrachten maken de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang van de school. 
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou aan de schoolpoort 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang van de school.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. (02/356.99.04)

Nog enkele belangrijke punten:

 • Is uw kind ziek, dan mag u uw kind onder geen enkel beding naar school sturen. We adviseren de ouders om elke ochtend de koorts van uw zoon/dochter te nemen. Indien de temperatuur meer dan 37.5 bedraagt, mag u uw kind die dag niet naar school of de opvang sturen.
 • Wordt uw kind ziek op school dan wordt u verwittigd en verwachten we dat u uw kind zo snel mogelijk komt afhalen.
 • Uitstappen, meerdaagse reizen, schoolfeesten, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.

Indien u nog vragen heeft, mag u ons steeds contacteren.

Vriendelijke groet,

Kris Cooman                      Marieke Geerooms                    Maarten Deridder
Directeur                            Zorgcoördinator                         Beleidsmedewerker / preventieadviseur
0497/18.15.68                    0478/60.95.01                           0477/62.25.42″ “


Terug