NIEUWS! wijkafdeling ‘de Buiteling’ wordt helemaal vernieuwd


23 maart 2017

Beste ouders,

Vandaag brengen wij u groot nieuws: na heel wat jaren dienst hebben we groen licht gekregen om onze wijkafdeling ‘de Buiteling’ helemaal te vernieuwen. Deze nieuwbouw realiseren vraagt heel wat organisatie en reorganisatie waarbij we ook jullie engagement en begrip nodig hebben.

Er werd beslist om de kleuters van de Buiteling tijdelijk onder te brengen op campus Vondel. Alles wordt in het werk gesteld om voor uw kleuter een veilige en geborgen omgeving te creëren, waarbij we de totale ontplooiing van uw kind vooropstellen.

Vanaf 1 september 2017 verwachten wij jullie kleuter in de tijdelijke kleuterafdeling Vondel 41.
Om dit te realiseren zullen onze leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar tijdelijk onderdak vinden in gebouw C van campus Parklaan. Alles wordt in het werk gesteld om de eenheid van onze school te bewaren. Zo blijven de school gebonden activiteiten plaatsvinden op campus Vondel. Praktische informatie hieromtrent volgt later.

Vriendelijke groet,

Dany Berckmans
Algemeen directeur

Kris Cooman
Directeur

Leerkrachtenteam Vondel en Buiteling

 


Terug