Corona berichtgeving


Op deze pagina vind je de laatste berichtgeving van onze school en de concrete afspraken.

HEROPSTART VANAF 8 JUNI

Lees hier alle info voor jouw vestiging.

CLB

HEROPSTART 1STE, 2DE EN 6DE LEERJAAR VANAF 15 MEI

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste afspraken. Om de volledige brief te lezen klikt u op uw vestiging.

Beste ouder,  

Wij hopen dat u allen in goede gezondheid bent. 
Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.  Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen en zullen ons vooral focussen op wiskunde, taal en Frans (enkel voor het zesde leerjaar).

Wie start opnieuw op school vanaf 15 mei? En op welke dagen gaan ze naar school?

 • De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 15u25.
 • De leerlingen van het tweede leerjaar krijgen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 15u25.
 • De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen les op maandagvoormiddag, woensdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag van 8u30 tot 12u15.

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei of de leerlingen die verkiezen om toch thuis te blijven?

 • Voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar of de leerlingen van het 1ste, 2de of 6de leerjaar die toch thuisblijven, verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd aangeboden via afstandsonderwijs (zie klasmappen afstandsleren op Smartschool).
 • Voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar die niet naar school komen, zal er éénmaal per week een live-sessie georganiseerd worden.
 • Voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar zal er drie keer per week een live-sessie georganiseerd worden. De uren hiervan ontvangen jullie via de klasleerkracht.

Hoe wordt de opvang georganiseerd?

 • Welke kinderen vangen we op?
  • Kinderen van ouders die niet thuis kunnen werken.
  • De ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart.
  • Leerlingen die het moeilijk hebben thuis.
 • We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen.
 • De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes van leerlingen die les krijgen op school.
 • Let op : De opvang van alle kleuters blijft doorgaan op vestiging Kleutersbaan!


Vriendelijke groet,
Kris Cooman

AFSPRAKEN VANAF 4 MEI

Vanaf maandag 4 mei starten de voorbereidingen voor de heropening van de lagere scholen. Daarom kan de opvang niet langer doorgaan op de locatie Heilig-Hart&College Halleweg. Ook in onze eigen vestiging Heilig-Hart&College Vondel worden vanaf 4 mei reeds maatregelen genomen om op vrijdag 15 mei opnieuw te starten.

Alle praktische info vindt u in onderstaande brieven.
Afspraken voor vestiging Vondel
Afspraken voor vestiging Kasteelstraat

Leerlingen waarvan de ouders vanaf 4 mei buitenshuis dienen te werken zijn welkom in de opvang.
Met deze beslissing hopen wij er voor te zorgen dat de kinderen aanwezig op al onze vestigingen kunnen beschikken over voldoende ruimte om zo de “social distancing” voor iedereen te garanderen en de kinderen uit het 1e, 2e en 6e leerjaar vanaf het moment van heropening zo veel mogelijk te scheiden van de kinderen die gebruik maken van de opvang.

UPDATE CORONA (30/04/2020)

Vorige week heeft de veiligheidsraad beslist dat de scholen meer leerlingen kunnen ontvangen.

Vanaf maandag 3 mei mogen verschillende bedrijven opnieuw opstarten. Dit betekent dat sommige leerlingen die vooraf niet naar school kwamen, vanaf nu wel gebruik zullen maken van de opvang. Om de veiligheid van de leerlingen te kunnen garanderen, zal de opvang opnieuw op de scholen zelf georganiseerd worden.

We willen wel benadrukken dat we niet ALLE leerlingen kunnen opvangen. We moeten de afstand zo goed mogelijk bewaken en de leerlingen in zo klein mogelijke groepen blijven houden. We voorzien enkel opvang voor kinderen van ouders in cruciale sectoren en kinderen waarvan geen enkele ouder van thuis uit kan werken en het kind niet thuis opgevangen kan worden.

Het kan zijn dat de directie van jouw school hierbij een attest van de werkgever vraagt of om vooraf in te schrijven. Dit is niet om het jullie moeilijk te maken, maar om de veiligheid van jouw zoon of dochter te kunnen garanderen.

Vanaf vrijdag 15 mei mogen we opnieuw starten met lesgeven aan leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaren.  Wij willen dit enkel doen wanneer we zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Dit is bijzonder moeilijk. Op dit moment zijn alle schoolteams bezig met de praktische organisatie. Binnenkort zullen zij jullie laten welke leerlingen op welke dagen naar school zullen kunnen komen.

Vriendelijke groeten,
Lander Van Medegael

UPDATE CORONA (18/03/2020):

Beste ouder

Op 12 maart 2020 riep de overheid drastische maatregelen uit om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Een van de maatregelen was het opschorten van alle lessen in scholen tot aan de paasvakantie. Lessen gaan niet door, maar de school voorziet opvang voor leerlingen die echt nergens anders terecht kunnen.

Doktersattesten voor afwezigheden zijn niet nodig.

Per regio zal er 1 locatie voorzien worden waar leerlingen tot 14 jaar opgevangen kunnen worden. Daar zullen leerkrachten van onze verschillende scholen aanwezig zijn om toezicht te doen.

Opgelet:  De maatregel is erop gericht verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom is het erg belangrijk dat jullie alles proberen om jullie zoon of dochter thuis te houden. Enkel wanneer je geen alternatieven hebt, kan je zoon of dochter naar de opvang komen.

Wij vragen jullie om via Smartschool of via onderstaand briefje te laten weten op welke dagen jouw zoon of dochter naar de opvang zou komen en wat de reden is. Het is niet de bedoeling om leerlingen snel even af te zetten en nadien weer op te halen. Hiermee brengt u uw zoon of dochter en de medeleerlingen nodeloos in gevaar.

De opvang is in principe gratis. De voor- en naschoolse opvang voor de kleuter- en lagere school blijft ook doorgaan, maar blijft betalend. Deze wordt voorzien op de plaats van jouw regio. Op de lokale verlofdagen van jouw school is er enkel betalende opvang voor de kleuter- en lagere scholen (zoals reeds eerder werd voorzien).

Deze periode is geen vakantie. Dat wil zeggen dat leerkrachten misschien opdrachten zullen geven aan jouw zoon of dochter. Ze zullen jou laten weten hoe dat gebeurt en wat ze verwachten. Het is belangrijk dat ze de leerstof blijven onderhouden. De proefwerken voor de leerlingen van de secundaire school worden afgeschaft. Er zijn geen warme maaltijden en er wordt geen busvervoer voorzien.

Voorlopig gaan we ervan uit dat de lessen na de paasvakantie weer normaal verlopen, maar alle activiteiten en uitstappen tot eind april worden preventief afgelast. Als dat niet zo zou zijn, houden we jou zeker op de hoogte.

Vriendelijke groeten

Lander Van Medegael

Algemeen Directeur

Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten

Info Coronavirus (Covid-19)

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Meer informatie?

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

” “