Brieven


Brief sobere maaltijd 23 maart 2018

Vastenactie rainbow4kids (1)

0 comments

Brief oudercontact maart kleuters

oudercontact kleuters maart 2018

0 comments

Brief: Kom op tijd

We merken dat er de laatste tijd veel kindjes te laat komen. Graag willen we het belang van ‘OP TIJD KOMEN’ terug wat accentueren.

0 comments