Stage op School


Stage-aanvraag

Onze school biedt jaarlijks plaats aan vele tientallen stagiairs van over heel Vlaanderen. Omdat de toestroom groot is, hanteren we quota. Wil je als stagiair in onze school aan de slag, richt je verzoek dan voldoende tijdig tot de algemene directeur, een graaddirecteur of de mentor-coach. De meeste verzoeken bereiken ons via een collectieve aanvraag door de  hogescholen.

 

Stageplanning

Van zodra je van onze school groen licht hebt gekregen, zorgt onze interne stagecoördinator voor de praktische organisatie van je stage: je stagerooster, de toewijzing van je mentoren, je stagecontract en zo meer.

 

Stagebegeleiding

De mentor-coach van onze school organiseert een onthaal voor stagiairs en biedt jou en je interne vakmentoren begeleiding voor de organisatie en de pedagogische en didactische aanpak van je stage. De stagebegeleiders van je opleidingsinstituut kunnen bij de mentor-coach terecht voor praktische informatie, overleg en assessment.

Wees welkom!