Digitaal leerplatform


Ons digitaal leerplatform is Smartschool. Dit is een virtuele leeromgeving specifiek ontwikkeld voor het Vlaams secundair onderwijs.
Een virtuele leeromgeving is een plaats die permanent toegankelijk is via internet voor alle partijen die bij een leerproces betrokken zijn.

Smartschool wordt binnen het Heilig-Hart&College ingevoerd:

 

  • als digitale boekentas waarmee leerkrachten en leerlingen binnen een afgeschermde omgeving op eenvoudige wijze bestanden en lesmateriaal kunnen uitwisselen (vb. documenten, oefeningen, …)
  • als communicatiekanaal waarmee directie, leerkrachten en leerlingen binnen een afgeschermde omgeving kunnen communiceren via individuele berichten of groepsberichten.

 

Ouders kunnen ook gebruik maken van Smartschool. Zij kunnen via het platform in contact treden met de school en de leerkrachten. Het is bovendien ideaal als informatiekanaal (weekberichten, nieuwsbrieven). Tot slot kunnen ouders het puntenboekje en het rapport van hun zoon/dochter raadplegen. Ook worden de afspraken voor oudercontacten via Smartschool geregeld.

 

Smartschool kan je bereiken via: http://hhchalle.smartschool.be

smartschool